Δήμος Τρικκαίων

Εργα και επισκευές στο γυμναστήριο Μπάρας

7 Φεβρουαρίου 2017
Άλλη μια ουσιαστική παρέμβαση του Δήμου Τρικκαίων σε αθλητική εγκατάσταση. Αυτή τη φορά, στο κλειστό γυμναστήριο της «Μπάρας», το πρώτο και πιο παλιό της πόλης.

Οι συνεχείς φθορές και η ανάγκη για προστασία των εγκαταστάσεων, με παράλληλη βελτίωση του χώρου προς όφελος των αθλουμένων, και εξοικονόμηση χρημάτων από τη χρήση φυσικού αερίου, οδήγησαν σε εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση διαγωνισμό. Το έργο αφορά σε «Επισκευή ΕΑΚ Μπάρας», με ποσό 25.767,41 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και ανάδοχο την εταιρεία Α. Λίτου –Γκέκας Ο.Ε με έκπτωση 54,35%, από τα 70.000 ευρώ που ο Δήμος διέθετε αρχικώς. Αυτά τα χρήματα είναι αποτέλεσμα της συνεπούς οικονομικής πολιτικής, η οποία επιστρέφει χρήματα στον δημότη με συγκεκριμένα, ιεραρχημένα και κοστολογημένα έργα. Μάλιστα, ειδικά για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου, δίνονται συνολικώς περί το 1.000.000 ευρώ, μαζί με τις επιχορηγήσεις από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Μόλις υπογραφεί η σχετική σύμβαση (τις αμέσως επόμενες ημέρες) ο εργολάβος θα ξεκινήσει τις εργασίες επισκευής που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Γυμναστηρίου.
Αυτές αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών και στην απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων στη στέγη του κτηρίου.
Επίσης, θα γίνουν και άλλες οικοδομικές εργασίες, όπως εργασίες επισκευής σε χώρους των αποδυτηρίων (επιχρίσματα, αντικατάσταση μπαταρίας όπου χρειάζεται), εργασίες πλήρους συντήρησης και διαγράμμισης του ξύλινου παρκέ στον χώρο του γηπέδου μπάσκετ, χρωματισμοί εσωτερικά του γηπέδου, καθώς και επισκευές στις εξωτερικές θύρες του κτηρίου και σε κάποιες εσωτερικές.
Τέλος, θα γίνουν ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, όπως η μετατροπή συστήματος θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης από καύσιμο πετρέλαιο σε φυσικό αέριο (με αποξήλωση και μεταφορά της δεξαμενής πετρελαίου και του καυστήρα πετρελαίου), αντικατάσταση των θερμαντικών σωμάτων και ανακατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα με επανασύνδεση των επί μέρους ηλεκτρικών γραμμών.

Από το γραφείο Τύπου