Δήμος Τρικκαίων

Εργα του Δ. Τρικκαίων σε πεζοδρόμια στη Ζηλευτή

8 Οκτωβρίου 2018
Υπογράφτηκε η σύμβαση

 

Εργασίες για την επιδιόρθωση βλαβών σε πεζοδρόμια ξεκινούν στη Ζηλευτή. Πρόκειται για έργα αναγκαία για το χωριό, μαζί με την αποπεράτωση του οστεοφυλακίου. Τη σχετική  σύμβαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου τη Δευτέρα 8  Οκτωβρίου 2018 με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για το έργο με τον τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  ΣΤΗΝ ΤΚ ΖΗΛΕΥΤΗΣ». Το έργο θα κοστίσει 6.419,36 € (με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει:

  • Πλακόστρωση 125 τετραγωνικών μέτρων πεζοδρομίου με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 εκ., περιμετρικά της πλατείας.
  • Τοποθέτηση 60 μέτρων κράσπεδων και κατασκευή πεζοδρομίων
  • Επιχρίσματα  σε 100 τετραγωνικά μέτρα στο οστεοφυλάκιο του οικισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε  60 ημέρες από την ημέρα υπογραφής  της σύμβασης.

 

Από το γραφείο Τύπου