Δήμος Τρικκαίων

Εργα, βελτιώσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα Τρίκαλα

6 Δεκεμβρίου 2016
Εργα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Τρικάλων. Ο Δήμος Τρικκαίων συνεχίζει τις εργασίες για βελτίωση της κίνησης των πεζών και των οχημάτων σε διάφορα σημεία.

Αυτές τις ημέρες, ξεκινούν ή συνεχίζονται εργασίες, τόσο στην οδό Καραϊσκάκη, όσο και στην οδό Ασκληπιού. Στη μεν οδό Καραϊσκάκη θα γίνουν εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, που έχει φθαρεί σε αρκετά του σημεία και δη οι κυβόλιθοι. Στη δε οδό Ασκληπιού, θα ολοκληρωθούν εργασίες φωτοδότησης της νησίδας που ήδη κατασκευάζεται.

Αυτές οι εργασίες εντάσσονται στο πλαίσιο έργων βελτίωσης τη εικόνας της πόλης, έχουν ξεκινήσει σταδιακά και συνεχίζονται με βάση και τις ανάγκες, σε συνάρτηση με την πορεία των οικονομικών του Δήμου.
Οι συγκεκριμένες, πάντως, εργασίες, απαιτούν μικρές αλλαγές στην κίνηση των τροχοφόρων στην πόλη.
Ετσι, με βάση και ανακοίνωση της Τροχαίας Τρικάλων, θα γίνουν οι εξής ρυθμίσεις:

Α. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων την Τετάρτη 07/12/2016 έως την Πέμπτη 08/12/2016 και κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00 στην οδό Ασκληπιού και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Βαλαωρίτου και Καποδιστρίου και στο ρεύμα με κατεύθυνση από τον Ο.Σ.Ε. προς την οδό Καποδιστρίου. Σημειώνεται ότι πιθανή βροχόπτωση θα μεταθέσει χρονικώς τις εργασίες

Β. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας τροχοφόρων οχημάτων την Παρασκευή 09/12/2016, κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00 στην οδό Ασκληπιού και στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Καβράκου και στο ρεύμα αυτής με κατεύθυνση από τον Ο.Σ.Ε. προς την οδό Καποδιστρίου.

Γ. Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων την Τετάρτη 07/12/2016 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 08:00, στην οδό Καραϊσκάκη και συγκεκριμένα:

– Στην οδό Καραϊσκάκη και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Τζωρτζοπούλου έως και Κονδύλη.

– Στην οδό Νικοτσάρα και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου έως 25ης Μαρτίου.

– Στην οδό Τιουσόν και στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου έως Καραϊσκάκη.

Δ. Προσωρινή απαγόρευση στάθμευσης την Τετάρτη 07/12/2016 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 09/12/2016 και ώρα 08:00, στην οδό Καραϊσκάκη.

Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από παρακαμπτήριες οδούς, σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και τη σήμανση.

Οι οδηγοί και οι πολίτες μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών στην πόλη, αποφεύγοντας τα σημεία αιχμής και κινούμενοι σύμφωνα με τι υποδείξεις και τις σημάνσεις, για όσο διαρκέσουν τα έργα.
Είναι στο χέρι μας να συμβάλλουμε με ευπρεπείς συμπεριφορές, σε ευπρεπή πόλη.
Από το γραφείο Τύπου