Δήμος Τρικκαίων

Εργα υποδομής στην Αγρελιά

12 Σεπτεμβρίου 2017
Σε ένα από τα πιο απομακρυσμένα χωριά του Δήμου Τρικκαίων, την Αγρελιά, συνεχίζονται τα έργα.

Μετά την επίλυση του προβλήματος με την υδροδότηση – με την ηλεκτροδότηση της γεώτρησης ύψους 80.000 ευρώ – διάφορες παρεμβάσεις και την ολοκλήρωση του φράγματος Ζαγορίτη, τα έργα υποδομών είναι απαραίτητα. Σήμερα το πρωί, ο Δήμαρχος Τρικκαίων συνυπέγραψε με εκπρόσωπο εταιρείας που αναδείχθηκε μειοδότης, τη σύμβαση για τα «Έργα υποδομής στην Τ.Κ. Αγριελιάς της Δ.Ε. Παληοκάστρου». Με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ από δικά του χρήματα, ο Δήμος διενήργησε διαγωνισμό για παρεμβάσεις συντήρησης και επισκευής του υφιστάμενου οδικού δικτύου στην Αγριελιάς της Δ.Ε. Παληοκάστρου. Η ανάδοχος εταιρεία «Τσίνας και ΣΙΑ ΟΕ» ανέλαβε το έργο με 31.860 ευρώ (έκπτωση 46,9%) και πλέον, με την υπογραφή της σύμβασης, αρχίζει τα έργα.
Βασικό αντικείμενο της εργολαβίας είναι η επισκευή και συντήρηση τμημάτων του οδοστρώματος που παρουσιάζουν τοπικές φθορές, η επούλωση λάκκων, παραμορφώσεων, ρηγματώσεων και καθιζήσεων, ασφαλοστρώσεις και, όπου απαιτείται, θα κατασκευαστεί τοίχος αντιστήριξης για να μην υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης του δρόμου.

Από το γραφείο Τύπου