Δήμος Τρικκαίων

Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων

3 Μαρτίου 2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

1_ΤΕΧΝΙΚΗ+ΕΚΘΕΣΗ-ΥΠΟΕΡΓΟ+7-SIGNED

2_Προϋπολογισμός (1)

3_Τιμολόγιο

4.ΕΣΥ_final (2)

5_ΣΑΥ

6_ΦΑΥ (1)

EEEΣ_final _signed

EEEΣ_final

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___280223 signed

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΔΑΜ