Δήμος Τρικκαίων

Ερωτηματολόγιο: Πώς θα χρησιμοποιούμε τα ηλεκτρικά οχήματα;

3 Ιανουαρίου 2018
Ο Δήμμος Τρικκαίων συμμετέχει στο ELVITEN Project, την έρευνα για τη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων ως μέσων μεταφοράς σε 6 πόλεις της ΕΕ

Η πόλη των Τρικάλων, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά την πρωτοποριακή της σχέση με την καινοτομία, συμμετέχει μαζί με άλλους 20 Φορείς της ΕΕ, στο ερευνητικό έργο ELVITEN (H2020), που σαν στόχο έχει την προώθηση “ελαφρών” ηλεκτρικών οχημάτων, ως ελκυστικό μέσο μεταφοράς στις πόλεις, αντί για βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα ιδιωτικά οχήματα. Επειδή η συμμετοχή του απλού πολίτη, έχει ιδιαίτερη αξία για την επιτυχή υλοποίηση τέτοιου είδους ερευνητικών προγραμμάτων, έχει δημιουργηθεί μία online έρευνα, έτσι ώστε ο καθένας μας μπορεί να διατυπώσει την άποψή του. Η έρευνα πραγματοποιείται ανώνυμα, χωρίς να ζητηθούν προσωπικά στοιχεία όπως όνομα, διεύθυνση ή στοιχεία επικοινωνίας κι είναι διαθέσιμη εδώ https://www.research.net/r/ELVITEN-GR. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί περίπου 15 λεπτά και θα βοηθήσει σημαντικά στον εντοπισμό των συνηθειών μετακινήσεων σε κάθε πόλη και στην ανάλυση των απόψεων των μετακινούμενων.