Δήμος Τρικκαίων

Εθελοντές/τριες σε προγράμματα του Δήμου Στρασβούργου

9 Ιουνίου 2022

 

Ο Δήμος Τρικκαίων, ως μέλος του Strasbourg Club ενημερώνει για την ευκαιρία σε εθελοντές/τριες που προσφέρει ο  Δήμος του Στρασβούργου.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Στρασβούργου αναζητά 4 νέους/ες εθελοντές/τριες από τις πόλεις-εταίρους του, όπως ο Δήμος Τρικκαίων, για την περίοδο από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τα τέλη Μαΐου 2023.
Οι ευκαιρίες που προσφέρει είναι οι εξής:

1ο Έργο Εθελοντισμού

Ο/η νεαρός/ή εθελοντής/τρια θα εργαστεί στο Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, από τον Σεπτέμβριο του 2022 έως τα τέλη Ιουνίου 2023. Οι δραστηριότητες του/της θα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη δράσεων υπέρ της ευρωπαϊκής νεολαίας και της ευρωπαϊκής ιθαγένειας, σε σχέση με την τοπική ΜΚΟ, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πόλεις – εταίρους. Θα βοηθήσει επίσης την ομάδα κατά τις συνόδους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που φιλοξενεί κάθε μήνα το Στρασβούργο.

2ο Έργο εθελοντισμού

Στο Lieu d’ Europe (Σπίτι της Ευρώπης), ο/η νεαρός/ή εθελοντής/τρια θα συμβάλει πλήρως στον καθορισμό και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των ανθρώπων από το Στρασβούργο για τις ευρωπαϊκές αξίες και έργα, και κυρίως νέων. Θα είναι επίσης σε θέση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των παιδαγωγικών εργαλείων, στην εμψύχωση των συζητήσεων και στην ανάπτυξη εργαλείων επικοινωνίας, προσαρμοσμένων σε διαφορετικούς τύπους κοινού. Ο/η εθελοντής/τρια θα έχει ρόλο διαμεσολάβησης μεταξύ του Lieu d’ Europe και των επισκεπτών του. Για παράδειγμα, θα είναι σε θέση να παραδώσει από την προσωπική του/της οπτική, την ερμηνεία του/της για τη μόνιμη έκθεση Lieu d’ Europe για την ευρωπαϊκή οικοδόμηση και να συζητήσει μερικές από τις πτυχές της έκθεσης με το κοινό.

3ο και 4ο Έργα εθελοντισμού

Ενταγμένος/η στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Στρασβούργου, ο/η νεαρός/ή εθελοντής/τρια θα προσφέρει υπηρεσίες σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς. Θα βοηθήσει προσέχοντας παιδιά από 2,5 έως 6 ετών, συμμετέχοντας σε δράσεις, όπως γεύματα, DIY, μουσική και τραγούδια. Θα βοηθά την ομάδα στις καθημερινές εργασίες και θα περιβάλλεται πάντα από έναν υπεύθυνο. Ο/η εθελοντής/τρια θα συμμετάσχει στο άνοιγμα των οριζόντων των παιδιών, φέρνοντας τη δική του κουλτούρα στις διάφορες δραστηριότητες που προτείνονται στα παιδιά: μουσική, τραγούδια, ζωγραφιές. Επίσης, Θα συμμετέχει στην καθημερινότητα του νηπιαγωγείου (μεσημεριανά γεύματα, άφιξη και αναχώρηση, ύπνος) και θα βοηθά στην προετοιμασία εορτασμών (Χριστουγέννων, γενεθλίων κ.α.).

Το πρώτο κριτήριο για την επιλογή των εθελοντών/τριων είναι το κίνητρο. Τα γαλλικά δεν είναι υποχρεωτικά, η γνώση αγγλικών είναι ευπρόσδεκτη. Οι εθελοντές μπορούν να είναι ηλικίας 18 έως 30 ετών.

Η διαμονή σε φοιτητική κατοικία θα παρέχεται από τον Δήμο του Στρασβούργου, καθώς και μέρος των εξόδων διατροφής και διαμονής (300 ευρώ το μήνα). Ο/η εθελοντής/τρια θα λάβει επίσης 115 € από το πρόγραμμα Erasmus +.

Υποβάλλουν αίτηση και βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στον κ. Clement DOLISI ([email protected]) έως τις 20 Ιουνίου 2022.

Από το γραφείο Τύπου