Δήμος Τρικκαίων

Ετοιμασίες για τα Τρίκαλα των επόμενων ετών

11 Ιουλίου 2017
Το μέλλον των Τρικάλων στο πλαίσιο των νέων δεδομένων για τις ευρωπαϊκές πόλεις, συζητήθηκε σε ημερίδα στην Αθήνα. Επρόκειτο για την «Ευρωπαϊκή ημερίδα για την εφαρμογή της Αστικής Ατζέντας της ΕΕ», που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου 2017, στην Αθήνα.

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου παραβρέθηκε στην ημερίδα που συνδιοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την JASPERS (EIB/JASPERS), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), στο πλαίσιο της εκστρατείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (CoR) «Προβληματισμοί για την Ευρώπη».

Κυρίαρχα ζητούμενα, ήταν τα διαθέσιμα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF), που προορίζονται για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη και, συνεπώς, οι τρόποι που η JASPERS δύναται να συνδράμει στην προετοιμασία έργων και προγραμμάτων. Αυτά τα προγράμματα αφορούν στους τομείς της αστικής αναγέννησης, της κοινωνικής εστίασης, της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων, της έξυπνης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ενεργειακής επάρκειας.

Οι εκπρόσωποι των πόλεων και περιφερειών συζήτησαν για τις δυνατότητες που υφίστανται με τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Τρικκαίων επιδιώκει βελτίωση της κατανομής πόρων στο πλαίσιο αναθεώρησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας, προκειμένου να υπάρξει ισομερής ανάπτυξη στις θεσσαλικές πόλεις.
Στην ημερίδα παρέστησαν επίσης, η κ. Σούλα Μπράκη, Πολιτικός Μηχανικός- Συγκοινωνιολόγος και ο ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου Τρικκαίων κ. Χ. Καλλιάρας.

 

Από το γραφείο Τύπου