Δήμος Τρικκαίων

Ετοιμάζεται το Μητρώο Πολιτών στον Δήμο Τρικκαίων

9 Ιανουαρίου 2018
Προσωρινή παύση ενημέρωσης στοιχείων στο Δημοτολόγιο

Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκινά η διαδικασία μετάπτωσης των στοιχείων των δημοτών για το «Μητρώο Πολιτών». Από τις 15:00 της 12ης Ιανουαρίου 2018 μέχρι τις 15: της 22ας Ιανουαρίου 2018 δεν θα πραγματοποιείται οποιαδήποτε ενέργεια ενημέρωσης στο Δημοτολόγιο. Κατά τη διάρκεια των ημερών διακοπής δεν θα πραγματοποιείται καμία εγγραφή, διαγραφή, συμπλήρωση ή μεταβολή στοιχείων σε οικογενειακές μερίδες, όπως διαζύγιο, αλλαγή επωνύμου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών κ.α.
Θα δίνονται μόνο πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και γέννησης, καθώς και βεβαιώσεις μονίμου κατοικίες, μόνο αν δεν υπάρχουν μεταβολές.
Για το Ληξιαρχείο η ημερομηνία προσωρινής διακοπής ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου 2018 και λήγει ομοίως στις 22 Ιανουαρίου 2018. Αυτό το διάστημα θα εκδίδονται ακριβή φωτοαντίγραφα των ληξιαρχικών γεγονότων.

 

Από το γραφείο Τύπου