Δήμος Τρικκαίων

Ετοιμος ο Δ. Τρικκαίων για τις αιτήσεις του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης

30 Ιανουαρίου 2017
Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι είναι πλήρως έτοιμος για να υποδεχθεί τις αιτήσεις των δημοτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο ΚΕΑ. Για άλλη μια φορά οι υπηρεσίες έχουν προετοιμασθεί, ενώ σήμερα πραγματοποιήθηκε μια ακόμη σύσκεψη στο γραφείο του αντιδημάρχου Κοινωνική Μέριμνας κ. Χρήστου Αναστασίου, με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων ήταν ανάμεσα στους 30 Δήμους της χώρας, στους οποίους είχε εφαρμοστεί πιλοτικά το ΚΕΑ, από το περασμένο καλοκαίρι. Συνέβαλλαν έτσι, ο Δήμος και οι πολίτες, στη διαμόρφωση καλύτερων χαρακτηριστικών για το πρόγραμμα και βελτιώθηκαν διάφορα δεδομένα.

Αιτήσεις
Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης θα υποβάλλονται από την 1η Φεβρουαρίου 2016 στον Δήμο Τρικκαίων, ΜΟΝΟ για τους δημότες Τρικκαίων. Οι κάτοικοι Τρικάλων, αλλά δημότες άλλων Δήμων, καθώς και οι δημότες και κάτοικοι άλλων Δήμων, θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στους οικείους Δήμους.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται:
1. Στα ΚΕΠ της πόλης των Τρικάλων (Δημαρχείο  τηλ. 2431350013-18 και κτήριο ΠΕ Τρικάλων, τέως Νομαρχία τηλ. 2431046127 & 157)
2. Στα γραφεία της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Τρικκαίων Απ. Ιακωβάκη 5, τηλ. 2431063218
3. Στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων για τους κατοίκους των χωριών, για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στα Τρίκαλα. (Μεγαλοχώρι 24313 52420 – Βαλτινό 24313 52521, 22, 23, 24 – Πρίνος 2431352626 – Μ. Καλύβια 2431050010 & 2431352022 – Παλαιόπυργος 2431087827 – Ρίζωμα 2431352714_
4. Στο www.keaprogram.gr  με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).
Σημειώνεται ότι αποκλειστικά στη Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις όσων πρέπει να δηλώνουν συναίνεση.
Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός στις αιτήσεις, αφού το ΚΕΑ είναι ένα διαρκές πρόγραμμα. Ετσι, για παράδειγμα:
– Είτε την 1η Φεβρουαρίου υποβληθεί η αίτηση είτε στις 28 Φεβρουαρίου, σημασία έχει ο μήνας υποβολής  και το ΚΕΑ θα δίνεται από τον Μάρτιο για το επόμενο δωδεκάμηνο
– Εάν κάποιος υποβάλλει αίτηση για παράδειγμα τον Απρίλιο, το ΚΕΑ θα δίνεται από τον Μάιο για το επόμενο δωδεκάμηνο κ.ο.κ.

Δικαιολογητικά

Απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα αιτούντα
 2. ΑΦΜ & ΑΜΚΑ αιτούντα & όλων των μελών
 3. Έντυπο Συναίνεσης (χορηγείται από την υπηρεσία)
 4. Ε1 2015, Εκκαθαριστικό, Ε2, Ε9, ΕΝΦΙΑ (και των συνοικούντων)
 5. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών/ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνιών κτλ). Στην περίπτωση των αστέγων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης χρήσης των υπηρεσιών από Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου.
 6. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (πχ πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, κτλ).
 7. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ότι έχει δηλωθεί στο τελευταίο Ε1 και στο τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε επίσημου δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (συμβόλαια πώλησης ή αγοράς, δωρεάς, παραχώρησης ή κατασχετήριο).
 8. Σε περίπτωση που ο αιτών (δικαιούχος) δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας. Σε περίπτωση που μέλος της ωφελούμενης μονάδας δεν δύναται να προσκομίσει την παραπάνω γνωμάτευση, αλλά ισχυρίζεται ότι δεν δύναται να εργαστεί λόγω αναπηρίας, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική υπεύθυνη δήλωση και γνωμάτευση του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 9. Αριθμός Τραπεζικού λογαριασμού
 10. Κάρτες ανεργίας ή συμβάσεις εργασίας

 

 

Τι συνδυάζει το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Εισοδηματική ενίσχυση με χρηματικό ποσό

Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:

 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.-
 • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Για την υπαγωγή των δικαιούχων στο πρόγραμμα υπάρχουν τριών ειδών κριτήρια:

α) εισοδηματικά, β) περιουσιακά και γ) κριτήρια διαμονής.

Τα κριτήρια παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω:

 1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις (Σύνθεση νοικοκυριού/Εξαμηνιαίο Εισόδημα):

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 1.200 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 1.800 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη 2.100 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη 2.400 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη 2.700 ευρώ
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη 3.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσης. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

 1. Περιουσιακά κριτήρια

α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

 1. Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.
 2. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα (Σύνθεση Νοικοκυριού/Όρια καταθέσεων/ μετοχών, ομολόγων κτλ.)

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 4.800
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με ένα ανήλικο μέλος 7.200
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από δύο ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με δύο ανήλικα μέλη 8.400
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τρία ανήλικα μέλη 9.600
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τρεις ενήλικες και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με τέσσερα ανήλικα μέλη 10.800
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με πέντε ανήλικα μέλη 12.000
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από τέσσερις ενήλικες και 1 ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με έξι ανήλικα μέλη 13.200
 • Νοικοκυριό που αποτελείται από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες και έξι ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκό νοικοκυριό με εφτά ανήλικα μέλη 14.400

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
 1. Κριτήρια διαμονής

Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

 

Από το γραφείο Τύπου