Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις αγροτών για απαλλαγή χρεώσεων στα πάγια της ΔΕΗ

29 Μαρτίου 2016
Από τον Δήμο Τρικκαίων γίνεται γνωστό ότι το τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Τρικάλων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς για την ελάχιστη ετήσια χρέωση (πάγια ΔΕΗ) αρδευτικών εγκαταστάσεων 2016.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι παραγωγοί των οποίων τα αντλητικά συγκροτήματα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, λόγω αλλαγής των ποτιστικών καλλιεργειών τους τη τελευταία τριετία με ξερική (επειδή επιβάλλεται η εφαρμογή της αμειψισποράς) ή καταστροφής των από λόγους ανωτέρας βίας, να υποβάλλουν αίτηση για απαλλαγή των ελάχιστων ετήσιας χρέωσης (πάγια ΔΕΗ) πριν αρχίσει η περίοδος αρδεύσεων και όχι αργότερα από το τέλος Ιουνίου 2016. Μαζί με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν και αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού της ΔΕΗ. Πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για απαλλαγή από τα πάγια της ΔΕΗ.