Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για δωρεάν εκμάθηση μουσικής ή χορού!

12 Σεπτεμβρίου 2016
Για τέταρτη χρονιά, Μουσική και Χορός δωρεάν για μαθητές του Δήμου Τρικκαίων! Και κατά το σχολικό έτος 2016-2017, λειτουργεί από τον Δήμο Τρικκαίων η Κοινωνική Δομή Μουσικής και Χορού για άπορους ή οικονομικά αδύναμους μαθητές.

Το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού συνεργάζεται με σχολές χορού και μουσικής των Τρικάλων δημιουργώντας την άκρως επιτυχημένη αυτή δομή.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρικκαίων και, μέσω αυτού, στο Τμήμα Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης. Δικαίωμα αίτησης έχουν οικογένειες με εισόδημα έως 14.000 ευρώ. Το όριο εισοδήματος δεν ισχύει για μαθητές των οποίων και οι δυο γονείς έχουν κάρτα ανεργίας, όπως επίσης και για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών ή για παιδιά με φυσική απουσία γονέων.

Συνημμένα της αίτησης υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο Ταυτότητας
  2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας ή βεβαίωση από την Εφορία, ότι δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση τα δύο τελευταία έτη.
  3. Κάρτα ανεργίας γονέων.
  4. Γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής για αναπηρία γονέα ή μέλους της οικογένειας.
  5. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να ληφθεί θετικά για την ένταξη του παιδιού στην Κοινωνική Δομή Ενισχυτική Διδασκαλίας.
  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από το γραφείο του Τμήματος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης επί της οδού Γαριβάλδη 8 στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων, από τις 13 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Από τοπ γραφείο Τύπου