Δήμος Τρικκαίων

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δ. Τρικκαίων

30 Νοεμβρίου 2016
Ο Δήμος Τρικκαίων, συνεχίζοντας τις κοινωνικές του παρεμβάσεις, ανακοινώνει ότι ανανεώνεται ανανεωθεί ο κατάλογος των ωφελουμένων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Πρόκειται για δράση που υλοποιείται σε συνεργασία με τη Συνειρμός αμκε, , παρέχοντας σε άπορους δημότες προϊόντα (είδη διατροφής, απορρυπαντικά, χαρτικά, είδη ρουχισμού, υποδήματα κλπ).

Για να ενταχθεί κάποιος/α στο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ χρειάζεται  να προσκομίσει τα παρακάτω Δικαιολογητικά:

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
  2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  3. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Ε1- Ε9 ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ           2015 για όλα τα ενήλικα μέλη της οικογένειας.

ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής Φορολογικής                Δήλωσης), ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ.

  1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (αν υπάρχει)
  2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ για όλα τα μέλη της οικογένειας.
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για το αν ο/η ίδιος/α  ή άλλο μέλος της οικογένειας ωφελείται              από άλλη ανάλογη δομή ή πρόγραμμα.

Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά και θα τηρηθούν οι κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Όσοι/όσες είναι ωφελούμενοι/νες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από την 20η Ιουλίου 2016 έως και σήμερα, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ξανά Αίτηση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την  Παρασκευή 9  Δεκεμβρίου 2016 στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, στην οδό Ομήρου, αριθ. 6,  τηλ. 24310 36900,  από Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 9 π.μ. ως τις 2μ.μ.

 

Από το γραφείο Τύπου