Δήμος Τρικκαίων

10η και 11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου25/4/2024

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Καλείστε να προσέλθετε στην 10η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 25/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 • Θέμα: Έγκριση Έκθεσης Πεπραγμένων 2ου εξαμήνου έτους 2023 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθ. 194/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

 

 

 

 

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Καλείστε να προσέλθετε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 25/04/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:15 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Γενικά

 1. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης έτους 2023-2024».

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 1. Κατανομή ποσού 282.320,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Β’ Κατανομή ποσού έτους 2024.
 2. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου Τρικάλων.
 3. Ορισμός μελών για την συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας επιλογής χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και επιλογής ακινήτου προς μίσθωση για τη στέγαση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 1. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων σχολικού έτους 2024-2025
 2. Λήψη απόφασης: 1) για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 2) των δικαιολογητικών για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2024-2025, με πληρωμή τροφείων και ΕΣΠΑ, 3) του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) και 4) των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών.
 3. Έγκριση: α) της διαγραφής οικονομικής οφειλής ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσας και β) της επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και καταβληθέντων, της Τζουμπανίκα Σουλτάνας.
 4. Διαγραφή οικονομικής οφειλής ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσας της Αρμπαρά Βαγγελίτσας.
 5. Υπογραφή σύμβασης με Κέντρο Πιστοποίησης Γνώσης Η/Υ για την παροχή πιστοποιητικών σε παιδιά των τριών (3) ΚΔΑΠ που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Εκμάθησης Η/Υ.
 6. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 7. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων (Η/Μ Εξοπλισμού) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 8. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων (Ηλεκτρικές συσκευές) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 9. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Α΄ ΚΑΠΗ και του Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Τρικκαίων.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Κατάθεση αίτησης στο Εφετείο Λάρισας για μεταβολή του σκοπού που όρισε ο διαθέτης του κληροδοτήματος-κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Aθανασίου Χρ.Βαφειάδη».
 2. Εκμίσθωση δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων που βρίσκονται στις Δημοτικές Κοινότητες Κεφαλοβρύσου και Μεγάλου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου –ισογείου δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σαραγίων και Αρριανού, επιφάνειας 48,00 τ.μ., λόγω μη καταβολής μισθωμάτων.

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 1. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρου εντός κοινοχρήστου χώρου.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Συγκρότηση Επιτροπών για Παραλαβή Έργου.
 2. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων για το 2024.
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Α΄& Β΄ ΤΟΜΕΑ 2021-2022».
 4. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022».
 5. Έγκρισης χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022».
 6. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ι.Ν ΑΓ.ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (Κ.Α. 30-7326.1199).
 7. Έγκριση χορήγησης (4ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΗ ) ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ».
 8. Έγκριση χορήγησης (1ης) παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
 9. Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

Επιτροπών (Δημοτική Επιτροπή, Επιτροπή Ονοματοθεσίας )

 1. Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2024.

(Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

 1. Λήψη απόφασης περί κατάργησης ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνσης σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου). (Η αριθμ. 177/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
 2. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VIII “Μπάρα-Αλώνια Μπάρας”, με αναδιάταξη Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων, μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη, Φιλελλήνων, Σταμούλη Γάτσιου και Θεοδοσοπούλου. (Η αριθμ. 180/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).
 3. Λήψη απόφασης περί μετατόπισης θέσης περιπτέρου της δικαιούχου της άδειας εκμετάλλευσης περιπτέρου Τεντολούρη Βασιλική από την πλατεία Συνοικισμού στην θέση της οδού Καρδίτσης.

(Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 1. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

(Η αριθμ. 70/2024 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).

 1. Τροποποίηση – διόρθωση του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
 • (Η αριθμ. 49/2024 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Τ.).
 1. Τροποποίηση – διόρθωση του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2021 της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

(Η αριθμ. 50/2024 Απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ