Δήμος Τρικκαίων

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:001/6/2021

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την 1/6/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 με τηλεδιάσκεψη μέσω Cisco Webex, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και των υπ’ αρίθ. 1031/20-01-2021, 77233/13-11-2020, 18318/13-3-2020, 40/20930/31-3-2020 και 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού &  Αθλητισμού

1. Έγκριση της αρίθ. 6/2021απόφασης της Δημ. Επιτροπής Παιδείας με θέμα: "Γνωμοδοτική έγκριση ίδρυσης Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. στις εγκαταστάσεις του 2ου ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων (εξ αναβολής).

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης καταστήματος Υπεραγοράς Τροφίμων – Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» που βρίσκεται στο 4ο χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων – Λαρίσης (θέση: αγρόκτημα Μεγαλοχώρι)
3. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιφέρεια της Τοπικής Κοινότητας Πρίνους, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
4. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

5. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» (Κ.Α. 64-7326.0015), με κωδικό ΟΠΣ 5034531 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
6. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: Αποκατάσταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου “Αρχοντικό Κυρνάσιου” στο Βαρούσι Τρικάλων και μετατροπή του σε «Σπίτι των Τρικαλινών Μουσικών Δημιουργών» (Κ.Α. 64-7321.0008), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΣΕ27510119, από το Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Ταμείο Συνοχής 2014-2020 (ΟΠΣ 5002022)

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

7. Έγκριση της αριθμ. 264/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2021”.

Δ/νση Πολεοδομίας

8. Κατ’ αρχήν απόφαση για ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων με ακίνητα ιδιοκτησίας της
Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΑΝΤΙ»

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

9. Έγκριση σύναψης Μνημονίου – Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας «Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων».

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

10. Απ΄ευθείας εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης 625 τ.μ, που βρίσκεται στο αγρόκτημα Σελίμογλου, στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “ΑΝΑΝΤΙ”

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ