Δήμος Τρικκαίων

10η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου31/5/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31/5/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, (εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για συμμετοχή όλων των μελών δια ζώσης), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ169/τ.Α΄/18-09-2021), τις υπ΄αριθ. 426/13-11-2020 και 643/24-9-2021 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Γενικά

1. Έγκριση σύστασης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Τρικκαίων.

2. Λήψη απόφασης για την Αξιοποίηση του Ιαματικού Φυσικού Πόρου στη Θέση «Παναγιά» της Κ. Ριζώματος του Δήμου Τρικκαίων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν.

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

3. Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2022.

4. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και εναρμόνισης σχολικών κτιρίων Δήμου Τρικκαίων» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).

5. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων της πράξης: «ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (2018ΣΕ15510007).

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 

6. Επικαιροποίηση της αριθ. 592/2013 Α.Δ.Σ., που αφορά στην συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Στέφανου Παπαγεωργίου του Ιωάννη και Ευφρονίας Κωστάκη του Ηλία, στην περιοχή Αριστερά Οδού Καλαμπάκας.

7. Καταρχήν λήψη απόφασης ως προς το αίτημα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τμήματος δημοτικού ακινήτου, με ΚΑΕΚ 451260825015, το οποίο βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Σπαθάδων, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου για τις ανάγκες κατασκευής υπόγειου αρδευτικού δικτύου στο αγρόκτημα Σπαθάδων.

8. Καταρχήν απόφαση για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στη ΔΕΥΑΤ τμήματος της δημοτικής έκτασης με ΚΑΕΚ 450810605020 με σκοπό την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων του οικισμού Μεγάλων Καλυβίων.

9. Καταρχήν απόφαση για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης στην ΔΕΥΑΤ τμημάτων δημοτικών εκτάσεων με ΚΑΕΚ 450810613001 και 450810719001 με σκοπό την κατασκευή δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

10. Απευθείας εκμίσθωση των τριών κυλικείων εντός του κλειστού γυμναστηρίου του Δήμου Τρικκαίων επί της οδού Κατσιμήδου τέρμα.

11. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίου εκποίησης του οικοπέδου με αριθμό 443  που βρίσκεται στην  Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου  του Δήμου Τρικκαίων.

12. Απευθείας εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στις Κοινότητες Κρηνίτσας, Μεγαλοχωρίου και Πατουλιάς, κατόπιν δύο άγονων δημοπρασιών .

13. Παράταση μίσθωσης δημοτικών εκτάσεων που βρίσκονται στη κοινότητα Ριζώματος.

14. Πρόωρη λύση μίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.000,00 τ.μ., που βρίσκεται στην Κοινότητα Πρίνους, λόγω μη ένταξης του μισθωτή σε επιδοτούμενο πρόγραμμα.

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

15. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΠΑ.Σ της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

16. Καθορισμός ποσού α) της ετήσιας συνδρομής των μελών των ΚΑΠΗ, β) του κουπονιού των κυλικείων των Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε, ΣΤ΄ ΚΑΠΗ και γ) έγκριση των τιμών των ειδών των εκμισθωμένων κυλικείων των ΚΑΠΗ του Τμήματος Μέριμνας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας.

17. Έγκριση εισήγησης 4ης διαγραφής και 5ης εγγραφής ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022.

18. Υποβολή αίτησης για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφικού Σταθμού στο Λογγάκι του Δήμου Τρικκαίων.

19. Υποβολή αίτησης για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Βρεφικού Σταθμού στα Τρίκαλα επί της οδού Ασκληπιού & Ζωοδόχου Πηγής.

 

Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

20. Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης της τριμελούς επιτροπής παροχής γνώμης για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06).

21. Έγκριση της αριθμ. 83/2022 απόφασης της Κοινότητας Τρικκαίων περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κτιρίου αποδυτηρίων του Αθλητικού Κέντρου Σωτήρας, στο Αθλητικό Σωματείο με την επωνυμία «Αθλητικός Όμιλος Τρίκαλα».

22. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 60.000,00 ευρώ στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ   και στο Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

23. Απολογισμός του Χριστουγεννιάτικου θεματικού Πάρκου «ο Μύλος των Ξωτικών 2021 – 22».

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

24. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης για την εκτέλεση Προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων Α’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2022.(301/2022 απόφαση Οικονομικής επιτροπής)

25. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

26. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονομασίας του ανώνυμου πεζοδρόμου μεταξύ των οδών Σουλίου και Ζαλόγγου σε «Πεζόδρομο Φιλίας και Συνεργασίας».(4/2022 απόφαση επιτροπής Ονοματοθεσίας).

27. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονομασίας: 1. Στην ανώνυμη οδό στην περιοχή του Πύργου, να δοθεί το όνομα «Οδός Δημητρίου Στραπάτσα». και 2. Στις ανώνυμες οδούς στην περιοχή του Ριζαριού να δοθούν τα ονόματα «Οδός Θεόδωρου Κουτσοδήμου» και «Οδός Γεωργίου Σκυλογιάννη»(5/2022 απόφαση επιτροπής Ονοματοθεσίας).

28. Έγκριση της 86/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Κανονιστική απόφαση επί της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΠΑΣΧΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ», της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, αναδόχου εταιρείας «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ Α.Ε.»,  επί της οδού Καρδίτσης στα Τρίκαλα.

29. Έγκριση της 104/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: “Κανονιστική απόφαση για την α) Κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια στην οδό Καβράκου, στη διασταύρωση αυτής με την οδό Φλεγίου και β) Κατασκευή κυκλικού κόμβου όπισθεν του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων, στη συμβολή των οδών Αγ. Κωνσταντίνου, Αρριανού, Φλεγίου και Θήρας, στα πλαίσια κατασκευής του έργου «Αστικές Αναπλάσεις 2021-2022”.

30. Έγκριση της 105/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Κανονιστική απόφαση επί της προσωρινής κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ –ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ», στην περιοχή των Τρικάλων, στη δημοτική οδό προς Μεγαλοχώρι».

31. Έγκριση της 106/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Κανονιστική απόφαση επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» αναδόχου «ΚΑΤΣΙΑΒΑΣ ΧΡ. – ΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ. Ο.Ε».

32. Έγκριση της 109/2022 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: «Κανονιστική απόφαση επί των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων αναδόχου εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» στην περιοχή του Πύργου και σε τμήμα της οδού Καρδίτσης».

33. Γνωμοδότηση επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 44,794 ΜW και βοηθητικών υποστηρικτικών έργων στις θέσεις «Ασβεσταριά» και «Στρώμα ΙΙΙ» της Τ.Κ. Ταξιαρχών, καθώς και στις θέσεις «Στρώμα Ι» και «Στρώμα ΙΙ» της Κ. Χρυσαυγής, του Δήμου Τρικκαίων, στην Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, της “ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΥΡΗΝΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” (108/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

 

Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 

34. Έγκριση σύναψης Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ