Δήμος Τρικκαίων

11η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:0028/5/2020

Καλείστε σε κατεπείγουσα διά περιφοράς συνεδρίαση και ειδικότερα διά τηλεφώνου, του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 με ώρα έναρξης 14.00 και λήξης 15.30 για λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  • Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (Smart City)
  1. Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ (ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ), καθώς και των επτά (7) υποέργων από τα οποία αυτή αποτελείται, στο πλαίσιο της σχετικής εκδοθείσας πρόσκλησης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Έγκριση των Τεχνικών Μελετών των αντίστοιχων υποέργων»
 

 

 

 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ