Δήμος Τρικκαίων

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/4/2023

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 27/04/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

1. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών και Αξιολόγησης Ενστάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2023.

2. Διαγραφή ποσών συνδρομών ΚΔΑΠ ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην κοινότητα Γλίνου του Δήμου Τρικκαίων.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 19234/4-04-2023 αίτηση περί διαγραφής προσαυξήσεων.

5. Απευθείας εκμίσθωση υδροτριβείου (δριστέλας) Δ1 στη θέση Πουρνάρια της Κοινότητας Γοργογυρίου.

6. Τροποποίηση της 482/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη Κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.

7. Διαγραφή οφειλής από οφειλέτη του Δήμου, ως αχρεωστήτως βεβαιωθείσας.

8. Έγκριση διαγραφής ποσών και απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου και επαναβεβαίωση.

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 

9. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης στο τεμάχιο με αριθμό 216, του αναδασμού αγροκτήματος Γλίνου, έτους 1971, και ήδη γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 450270701001/0/0.

10. Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Πρίνου του Δήμου Τρικκαίων.

11. Παράταση παραχώρησης της χρήσης στον ΟΜΙΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΤΩΝ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ δημοτικής έκτασης η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Πλατάνου, της Δημοτικής Ενότητας Παραληθαίων.

12. Επικαιροποίηση της αριθμ. 5/2020 ΑΔΣ με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Αθανασίου Βότανου του Ιωάννη , στην περιοχή Γ. Πάσχου-Τμήμα ΙΙ, μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

13. Έγκριση 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 2021».

14. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 2022».

15. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ».

16. Έγκριση 2ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ – ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (ΟΔΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ – ΚΟΝΔΥΛΗ ) ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ».

17. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ , ΥΠΟΕΡΓΟ1: ΕΠΕΚΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ.

18. Έγκριση δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ».

19. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΥΡΝΑΣΙΟΥ» ΣΤΟ ΒΑΡΟΥΣΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ «ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ».

20. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ 2022 – 2023».

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ”.

22. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ».

23. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ –ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

24. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2023.

25. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργου.

26. Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) -1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

27. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2023. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

28. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων ρυθμιστικών πινακίδων Ρ2 (STOP) σε όλες τις κάθετες οδούς προς την οδό Τρικάλων, από την οδό Ελευθερίας μέχρι την τελευταία κάθετο οδό της εξόδου του Μεγαλοχωρίου προς Λάρισα, της Κοινότητας Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθμ. 49/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

29. Επικαιροποίηση της με αριθ. 239/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, με θέμα « Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε περιοχή εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής (περιοχής)». (Η αριθμ. 54/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

30. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ2, Ρ7, Ρ40, Ρ27 και Ρ28 στην οδό Σαμολαδά και την μονοδρόμηση αυτής με κατεύθυνση από την οδό Κοσμά Αιτωλού προς την οδό Δημάκη του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθμ. 57/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

31 .Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου κατά χρήση, για την εγκατάσταση ενός Συνεπτυγμένου Υπαίθριου Υποσταθμού Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

Έγκριση χρήσης τμήματος της δημοτικής έκτασης του πρώην «Στρατοπέδου Παπαστάθη» από την δημοτική Μονομετοχική εταιρία ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες

 

33. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του ΝΠΔΔ “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

34. Έγκριση τροποποίησης του Ισολογισμού ΔΕΥΑ Τρικάλων οικονομικού έτους 2018.

(Η αριθμ. 43/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρικάλων).

35. Έγκριση τροποποίησης του ισολογισμού της ΔΕΥΑ Τρικάλων οικονομικού έτους 2019.

(Η αριθμ. 44/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρικάλων).

36. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΕΥΑ Τρικάλων οικονομικού έτους 2023.

(Η αριθμ. 51/2023 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Τρικάλων).

 

 

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

37. Αύξηση ωραρίου εργασίας από 20 ώρες σε πλήρες ωράριο την εβδομάδα (32 ώρες), του υπαλλήλου Αθανασίου Καρατζά του Σπυρίδωνα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ/ ΣΤΡΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης έτους 2022 – 2023».

38. «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού μέσω του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».

39. « Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας».

40. «Επέκταση του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που απασχολούνται στον Δήμο Τρικκαίων».

41. Έγκριση πρόσληψης Προσωπικού ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2022-2023 από το Δήμο Τρικκαίων.

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

42. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

43. Τροποποίηση της αριθμ. 145/2023 ΑΔΣ με θέμα: «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

44. Λήψη απόφασης: 1) για την διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 2) των δικαιολογητικών για την επανεγγραφή/εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2023-2024, με πληρωμή τροφείων, 3) του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) και 4) των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών.

45. Υποβολή αίτησης για την έκδοση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού στα Μεγάλα Καλύβια του Δήμου Τρικκαίων.

46. Διαγραφή ποσών τροφείων από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.

47. Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/προγράμματα του Δήμου.

 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ