Δήμος Τρικκαίων

11η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου28/6/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 28/6/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/14-06-2022), καθώς και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ» (Κ.Α. 64-7326.0025/ Κ.Α. 64-7326-0026/ Κ.Α. 64-7326.0027), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2020ΕΠ00610048, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».

2. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2022.

 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Κοινότητα Αγρελιάς, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

4. Έγκριση αποδοχής παραίτησης της κ. Μερίτση Αθηνάς του Ιωάννη, από τη μίσθωση δημοτικού σχολικού αγροτεμαχίου έκτασης 16,00 στρεμμάτων στον οικισμό της Λεπτοκαρυάς , κατάπτωση της εγγυητικής συμμετοχής υπέρ Δήμου Τρικκαίων και επανάληψη της δημοπρασίας.

Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 5.000,00 τ.μ. στη κτηματική περιφέρεια της κοινότητας Γλίνους με σκοπό τη μετεγκατάσταση κτηνοτροφικής μονάδας και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.

Απευθείας εκμίσθωση υδροτριβείου (ΔΡΙΣΤΕΛΑΣ) Δ2 στη θέση Πουρνάρια της Κοινότητας Γοργογυρίου.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 

7. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022.

(απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

8. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας της ανωνύμου παρόδου της οδού «Πινδαίων» που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Μονής σε «ΟΔΟΣ ΚΕΡΚΕΤΙΟΥ» (30/2022 ΑΔΣ)

9. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας της ανωνύμου παρόδου της οδού «Καταραχιά» σε «ΟΔΟΣ ΠΕΡΓΩΤΗ ΑΔΑΜΗ». (31/2022 ΑΔΣ)

10. Οριστική λήψη απόφασης περί μετονομασίας τμήματος της οδού «Αγίου Νικολάου» που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεγαλοχωρίου, σε οδό «Κολοβού Χαράλαμπου». (32/2022 ΑΔΣ).

11. Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 79.754,37 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Διαλεκτού και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 766 (αναδασμός έτους 1985, αγροκτήματος Διαλεκτού) και τμήμα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 450350802001. (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ», της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων αναδόχου εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε.» στη συνοικία «Μπάρα» Τρικάλων και σε οδούς Αριστερά οδού Καλαμπάκας». (135/2022 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

13. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εργοταξιακού χαρακτήρα του έργου «ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2021-2022» για την κατασκευή υπερυψωμένης διάβασης πεζών για την οδική ασφάλεια στη συμβολή των οδών Καβράκου και Φλεγύου. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

14. Καθορισμός νέας Αστικής Γραμμής Λεωφορείων (διαδρομής) που συνδέει το κέντρο της πόλης με το Αθλητικό Κέντρο (πρώην Athletic Park «Αποστόλης Καρακούσης») και των αντίστοιχων στάσεων της παραπάνω διαδρομής του Δήμου Τρικκαίων. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

15. Ανάκληση των αριθμ.108/2022 και 236/2021 ΑΔΣ και εκ νέου λήψη απόφασης για την μετατόπιση περιπτέρου του κ.Βασιλόπουλου στη θέση της συμβολής των οδών Ασκληπιού και Γαριβάλδη».(145/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

16. Ανάκληση της αριθμ. 154/2021 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης περί «Συμβιβαστικής αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία με αριθμ. 11 του Ο.Τ. Γ1522δ, στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου ΙΙ». (114/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

17. Γνωμοδότηση επί της μελέτης οριστικής τμηματικής οριοθέτησης ρεμάτων παραπλεύρως του γηπέδου ιδιοκτησίας “THESSALY GAS IKE” στην Κοινότητα Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

18. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων στις δυτικές παρυφές του Λόφου Προφήτη Ηλία, σε επαφή με τον παραδοσιακό οικισμό Βαρούσι, συνεπεία επιβολής άρσης απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με την αριθμ. Α441/2020 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων, με επιβολή οικοδομικού τετραγώνου Ο.Τ., Χώρου Πλατείας, Χώρου Στάθμευσης και πεζοδρόμων. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

Έγκριση εκλογής μέλους του Προεδρείου της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης. (1/2022 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).

 

Δ/νσης Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 

20. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

 

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

 

21. Έγκριση 5ης εισήγησης διαγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022.

22. Έγκριση 6ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς- βρεφικούς-παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021–2022.

23. Συνεργασία με πάροχο πιστοποίησης γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για παιδιά.

24. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βρεφικών, Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων.