Δήμος Τρικκαίων

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου9/6/2020

Καλείστε να προσέλθετε στην δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων την Τρίτη 9 Ιουνίου και  ώρα 19:00 για λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Διορθωση της ΑΔΣ 123/2020 που αφορά στην κατάθεση αιτήματος, αποδοχής της χρηματοδότησης και απόφασης Ένταξης του Δήμου Τρικκαίων από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού των Παιδικών Χαρών Δήμου Τρικκαίων»
 2. Παραλαβή της με αρ. 06/2020 μελέτης με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων»  και της κατάθεσης φακέλου –πρότασης για τη χρηματοδότηση υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση  της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων»   στο πλαίσιο της αρίθμ. 2645/25-7-2019 πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις στρατηγικής ΒΑΑ Δήμου Τρικκαίων –ΕΤΠΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».
 3. Έγκριση 2ης τροποποίησης εν μέρει της αρθμ. 434/2019 ΑΔΣ με θέμα: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’’ και κατανομή του σχετικού ποσού»
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 39/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.800,00 m2 η όποια βρίσκεται στην Κοινότητα Ριζώματος και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 26, (αναδασμός αγροκτήματος Ριζώματος, έτους 1979).
 2. 5. Έγκριση της αριθ. 41/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Γνωμοδότηση για την προσωρινή μετακίνηση – επαναοριοθέτηση λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δευτέρας.
 3. Έγκριση της αριθ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα:Γνωμοδότηση για την προσωρινή μετακίνηση λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών ΤΡΙΤΗΣ, ΠΕΜΠΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΣΑΒΒΑΤΟΥ.
 4. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 1/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση  επί  αιτήματος  του κ.Φλίγκου Κων/νου για ονοματοθεσία οδού στην περιοχή Ριζαριό»
 5. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 2/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση  επί  αιτήματος  της κ.Λάππα Βασιλικής για ονοματοθεσία οδού στην περιοχή Γαρδικάκι»
 6. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 3/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση  επί  αιτήματος  της κ.Μπλανά Καλλιόπης για ονοματοθεσία οδού στην περιοχή Μπάρα»
 7. 10. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 4/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση  επί  αιτήματος  της κ.Μπαταγιάννη Ελισάβετ για ονοματοθεσία οδού στην περιοχή Καρυές»
 8. 11. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 5/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση  επί  αιτήματος  της Ισραηλιτικής Κοινότητας Τρικάλων για μετονομασία της οδού Πλούτωνος σε οδό Εβραίων μαρτύρων Κατοχής»
 9. 12. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2020 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Γνωμοδότηση  επί  αποφάσεως του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοχωρίου περί μετονομασίας Κοινοτικής οδού Μεγαλοχωρίου»
 • Γενικά
 1. 13. Έγκριση της αριθ. 6/2020 αποφάσης Τ.Σ. Πλατάνου με θέμα: “Ονοματοθεσία Πάρκων Χώρων Πρασίνου”
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 14. Λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής σε δικαιούχους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις έτους 2020
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. 15. Έγκριση υποβολής αιτήματος στο Ελληνικό Δημόσιο για παραχώρηση της κυριότητας του οικοπέδου με αριθμό 363 διανομής συνοικισμού Πλατάνου, στο Δήμο Τρικκαίων, βάσει των διατάξεων του Ν. 4061/2012, άρθρο 22.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 16. Έγκριση 6ης εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς – Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2019-2020.
 2. 17. Έγκριση 7ης εισήγησης εγγραφής, ωφελούμενων παιδιών στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς-βρεφικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2019– 2020
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. 18. Έγκριση 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 19. Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ