Δήμος Τρικκαίων

12η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου29/5/2018

  

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 29/5/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Ορισμός «Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής» για την παραλαβή των τροφίμων και της Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Επιστιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019», σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Πρόσκληση Δ13/οικ.17354/1385/21-03-2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 2. Έγκριση (8ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς Σταθμούς Α’, Β’,  Γ΄, Ηλιαχτίδα και Μ. Καλυβίων  περιόδου 2017-2018
 3. Έγκριση 9η Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων νηπίων με πληρωμή τροφείων, από τη δύναμη των βρεφονηπιακών σταθμών Β΄, και Ζ του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018.
 4. Υποβολή αίτησης για την αναθεώρηση άδειας και λειτουργίας του βρεφονηπιακού (βρεφικού σταθμού) «Παραμυθούπολη» του Δήμου Τρικκαίων.
 5. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ» ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.
 6. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων (ηλεκτρικών συσκευών, μηχανογραφικών ειδών κ.τ.λ.) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 7. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων (είδη εστιάσεως, έπιπλα, παιχνίδια κ.τ.λ.)  που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 8. Διενέργεια προκήρυξης – πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ».
 9. Υποβολή αίτησης για την χορήγηση άδειας και λειτουργίας στον Α΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, στον Β΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, στον Γ΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, στον Δ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, στον Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ, στον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ, στον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, στον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ, στον ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ του Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 • 10. Πραγματοποίηση εκδήλωσης υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων
 • 11. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδoς για την διεξαγωγή του 11ου Τελικού  Κυπέλλου Καλαθοσφαίρισης Αστυνομικών, που θα πραγματοποιηθεί  στην πόλη των Τρικάλων  στις  6-7 Ιουνίου 2018.
 • 12. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Πράσινη Κιβωτό , τον Σύλλογο Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων και το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», για την πραγματοποίηση συναυλίας -αφιερώματος στον Σταύρο Ξαρχάκο, της Μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού  την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 στο Υπαίθριο Θέατρο του Δήμου Τρικκαίων.
 • 13. Ένταξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Τρικάλων στη δράση «Καλοκαιρινή Εκστρατεία Ανάγνωσης και Δημιουργικότητας 2018» της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος.
 • 14. Συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων στο 26ο Χορωδιακό-Μουσικό Φεστιβάλ «D.G. Kyriac” από 21-25 Ιουνίου 2018 στο Πιτέστι της Ρουμανίας
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 • 15. 3η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017
 • 16. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΡΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ »
 • 17. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018
 • 18. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά έργα των Δ.Ε. Κόζιακα, Παραληθαίων, Παληοκάστρου, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, Μ. Καλυβίων και Καλλιδένδρου»
 • 19. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  (Α.Π.Ε.)  και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε  του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 • 20. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και της χρηματοδότησής του ύψους 253.000,00 €, βάσει της υπ’ αριθμ. 7244 / 13–03–2018 (ΑΔΑ: ΩΩΙ6465ΧΘ7–5ΣΠ) πρόσκλησης ΙΙΙ του εν λόγω προγράμματος με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Εξοπλισμού για την Αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών των Δήμων της Χώρας» και κατάθεσης πρότασης – αιτήματος χρηματοδότησης για την ένταξη και υλοποίηση του έργου – προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών¨.
 • 21. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει της υπ’ αριθμ. 5133 / 23–02–2018 (ΑΔΑ: 6Ο9Ψ465ΧΘ7–ΑΓΡ) πρόσκλησης ΙΙ του εν λόγω προγράμματος , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με σκοπό την ένταξη και υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ »
 • 22. Έγκριση της με αρ. 22/2018 μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο«ΕΠΙΣΚΕΥΗ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ » Π.Υ 417.700€ καθώς και  των ΣΑΥ και ΦΑΥ που τη συνοδεύουν, με σκοπό την χρηματοδότησή του εν λόγω έργου  από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • 23. Έγκριση μετακίνησης δύο (2) ατόμων για τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του έργου URB-INCLUSION που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Ιουνίου 2018 στη Γλασκώβη
 • 24. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την φιλοξενία των μελών της κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ανάπλασης της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων.
 • 25. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και υποβολής της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) του Δήμου Τρικκαίων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλίας 14-2020
 • 26. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων οδοστρώματος των ΔΕ Κόζιακα, Παραληθαίων, Παληοκάστρου, Φαλώρειας, Εστιαιώτιδας, Μ. Καλυβίων και Καλλιδένδρου»
 • 27. Έγκριση μελέτης με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις νεοεντασσόμενων περιοχών Μεγ. Κεφαλοβρύσου Δ. Τρικκαίων» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 • 28. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και της Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ.Κ. ΓΛΙΝΟΥ».
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 • 29. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης ως προς το αίτημα της «ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451306016002, η οποία βρίσκεται στην περιοχή Φλαμουλίου, Δήμου Τρικκαίων.
 • 30. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής, για καταπάτηση τμήματος, του δημοτικού ακινήτου με ΚΑΕΚ 451305741001, με αυθαίρετες κατασκευές και περίφραξη από την Λαμπρινή Μυλωνά, καθώς και έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 • 31. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • 32. Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Απαλλαγή εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας “
 • 33. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2018 – α΄ τρίμηνο”
 • 34. Έγκριση της αριθ.77/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Διαβίβαση αιτήματος Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων»
 • 35. Εξέταση ένστασης κατά των αποφάσεων 355/17 και 213/18 του Δ.Σ. που αφορούν στην μετονομασία της οδού Δημοσθένη και εξέταση αιτήματος νέας πρότασης για ονοματοδοσία πλατείας του Δήμου Τρικκαίων
 • 36. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας ανωνύμων οδών στο Φλαμούλι Τρικάλων καθώς και  της ανωνύμου κεντρικής πλατείας  του εν λόγω οικισμού (390/2017 ΑΔΣ)
 • 37. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας της πλατείας της συνοικίας του Πύργου, η οποία περικλείεται από τις οδούς Μακρυγιάννη, Κουμέρκη και Ληθαίου σε πλατεία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥ». (356/2017 ΑΔΣ)
 • 38. Τροποποίηση της αριθμ. 13/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Καθορισμός αντιτίμου χρήσης και λοιπών χρεώσεων δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων» (Απόφαση Οικον. Επιτροπής)
 • 39. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 6/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του κ. Αλέξανδρου Αργυρόπουλου για ονοματοθεσία πεζοδρόμου, υφισταμένου ως «Πάροδος Φολεγάνδρου»
 • 40. Καταρχήν λήψη απόφασης επί της αριθ. 7/2018 απόφασης της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση επί αιτήματος του Συλλόγου Νέων και Γονέων «Άγιος Γεώργιος Ριζαριού» για ονοματοθεσία οδού στην περιοχή Ριζαριό»
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • 41. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 142 του ν. 4495/2017, περί μείωσης ποσού εισφοράς σε χρήμα
 • 42. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών από χρημ. καταλόγους και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων από  οφειλέτες του Δήμου
 • 43. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
 • 44. Επιστροφή ποσού που κατατέθηκε ως εγγύηση για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά, στην οδό 28ης Οκτωβρίου 7.
 • 45. Έγκριση διενέργειας προμήθειας φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των καθαριστριών των σχολικών μονάδων των νομικών προσώπων του Δήμου Τρικκαίων, προϋπ/σμού δαπάνης 19.880,00€ εκτός του ΦΠΑ.
 • 46. Περί ανοίγματος της μοναδικής προσφοράς και ανάδειξης μισθωτή κατόπιν της ανακοίνωσης εκμίσθωσης του ισογείου καταστήματος, ιδιοκτησίας κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη, επιφάνειας 33,25 τ.μ, που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 34 στα Τρίκαλα
 • 47. Παράταση μίσθωσης δημοτικής έκτασης επιφανείας 50,00 στρεμμάτων στη θέση Σγάρες της τοπικής κοινότητας Μεγάλου Κεφαλοβρύσσου.
 • 48. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην  Τοπική Κοινότητα Φωτάδας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση.
 • 49. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής  έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια της  Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση.
 • 50. Έγκριση επιστροφής ποσού 130,96€ στoν Ντάκο Κωνσταντίνο του Λάμπρου ως αχρεωστήτως εισπραχθέν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, Δημοτικών Τελών-Φόρου και Τ.Α.Π.
 • 51. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 • 52. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων.
 • 53. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Πρίνους της Δ.Ε Κόζιακα, στον  Μοτοσυκλετιστικό Αθλητικό Σύλλογο Τρικάλων (Μ.Α.Σ.Τ).
 • 54. Έγκριση διαγραφής και μείωσης ποσών τροφείων Παιδικών Σταθμών από  χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 • 55. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 • 56. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 • 57. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 120/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
 • 58. Έγκριση προμήθειας δύο (2) μοτοσυκλετών, δύο (2) φορτηγών τύπου «αγροτικό» 4χ4 και ενός (1) φορτηγού με ανατροπή από το ελεύθερο εμπόριο.
 • 59. Επέκταση δημοτικού φωτισμού
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 • 60. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2018-2019.
 • Γενικά
 • 61. Συζήτηση & Λήψη Απόφασης για την Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων, της e-Trikala A.E. και των Ινστιτούτων Βιο-οικονoμίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ), Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET), Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • 62. Μετακίνηση εκτός έδρας Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 • 63. Συνδρομή αποδελτίωσης δημοσιευμάτων από εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα, για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου Τρικκαίων, έπειτα από την σχετική άδεια πνευματικών δικαιωμάτων από τον  Οργανισμό  Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου  (ΟΣΔΕΛ).
 • 64. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού, για την πραγματοποίηση του «1ου Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Δωματίου Θεσσαλίας», τον Ιούνιο στην πόλη μας.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ