Δήμος Τρικκαίων

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου8/10/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 8/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2018 
      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

     

     

    ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ