Δήμος Τρικκαίων

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου4/8/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, στις 4/8/2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α’ 136/09.07.2022) και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το “Σχέδιο Καθορισμού της Τιμολογιακής Πολιτικής της ΠΑΔΥΘ Α.Ε. για το έτος 2023”.
 2. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΑΕ-ΟΤΑ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.”.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης δημοτικής έκτασης στo Μεγαλοχώρι Τρικάλων κατά των Δημητρίου και Ευθυμίου Φαλτάκα.
 2. Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής έκτασης της Κοινότητας Διαλεκτού και συγκεκριμένα τμήματος του τεμαχίου με αριθμό 766 του ομώνυμου αναδασμού στη Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων για την εγκατάσταση σταθμού αξιοποίησης ΑΠΕ (Φ/Β Σταθμός).
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Ονοματοδοσία του γηπέδου καλαθοσφαίρισης Κοινότητας Δενδροχωρίου, Δ. Τρικκαίων σε «ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΜΠΛΙΩΝΗΣ».
 2. Έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους” (Π.Α.γ.Ο.) και αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την περίοδο 2022-2023.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ. Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 2. Υποβολή εισήγησης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) τεσσάρων φωτοβολταϊκών σταθμών ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 208,289 ΜWP στις θέσεις «Μπούμπα 1», «Μπούμπα 2» & «Μπούμπα 3» & «Κάτω Παπαδοπούλι» Τ.Κ. Κουμαριάς, Δ.Ε. Παληοκάστρου», Δήμου Τρικκαίων, Π.Ε. Τρικάλων. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)
 3. Λήψη απόφασης για προσδιορισμό της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 457,11 τ.μ. η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Πατουλιάς και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 317γ (αναδασμός έτους 19719 αγκροκτήματος Πατουλιάς) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 451031412001. (Η αριθμ. 164/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)
 4. Ανάκληση της αριθμ. 165/2022 ΑΔΣ και εκ νέου λήψη απόφασης με θέμα: “Οριστική λήψη απόφασης περί μετονομασίας τμήματος της οδού «Αγίου Νικολάου» που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεγαλοχωρίου, σε οδό «Κολοβού Χαράλαμπου»”. (H αριθμ. 32/2022 ΑΔΣ).
 5. Καταρχήν λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Αμπελάκια. (Η αριθμ. 6/2022 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
 6. Καταρχήν λήψη απόφασης για μετονομασία τμήματος της οδού Μακεδονίας. (Η αριθμ. 7/2022 απόφαση Επιτροπής Ονοματοθεσίας).
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Ορισμός μελών της επιτροπής για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2022.
 2. Έγκριση επιβολής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης.
 3. Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -δημοτικού καταστήματος προερχόμενο εκ κληροδοσίας Ιωάννη Ματσόπουλου, που βρίσκεται στην οδό Μιαούλη 1 , επιφάνειας 42,00 τ.μ. , λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων από τον μισθωτή.
 4. Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -δημοτικού καταστήματος Κ2 , που βρίσκεται στην οδό Ιακωβάκη , επιφάνειας 66,00 τ.μ. , για την εγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του ∆ήμου Τρικκαίων για το έτος 2022.
 6. Δωρεάν παράχωρηση χρήσης χώρου γραφείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος της Δ.Ε Μεγάλων Καλυβίων , για την στέγαση του γραφείου και του εξοπλισμού του Τ.Ο.Ε.Β Μεγάλων Καλυβίων (αρ.απόφασης 6/2022 του Συμβουλίου της Κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων).
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο πολίτη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ