Δήμος Τρικκαίων

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

19:45Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου16/5/2024

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η κατεπείγουσα-ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 16/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:45 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω του κατεπείγοντος του θέματος, διότι επιβάλλεται από την κείμενη εκλογική νομοθεσία η άμεση λήψη απόφασης για τη διάθεση των κοινοχρήστων χώρων και καθορισμό του τρόπου χρήσης αυτών, για την προβολή των πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών αυτών κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωπαϊκών Εκλογών στις 09-06-2024.

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Θέμα: Έγκριση πρακτικού κοινής σύσκεψης για τη διάθεση χώρων στα πολιτικά κόμματα, συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, συνδυασμούς υποψηφίων, καθώς και σε Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν.4023/2011 (Α΄220) όπως ισχύει, με σκοπό την προεκλογική τους προβολή κατά τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και άλλων λεπτομερειών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ