Δήμος Τρικκαίων

13η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου8/6/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 8/6/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
  1. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., ΕΠΑΣ Ο.Α.Ε.Δ. και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2018-2019.(εξ αναβολής)
  2. Έγκριση Πρόσληψης ‘Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Εποχιακών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας
  • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
  1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού για την πραγματοποίηση δύο Θεατρικών παραστάσεων «Μαρία Πενταγιώτισσα »που θα παρουσιάσει ο Ε.Λ.Ο.Κ και το Θεατρικό εργαστήρι «Σία Φαράκη» υπό την αιγίδα του Δήμου Τρικκαίων
  • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
  1. Τροποποίηση της αριθ. 283/2018 ΑΔΣ με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Τρικκαίων», ως προς το άρθρο 1, άρθρο 3 παρ. 1α και ως προς το άρθρο 10

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ