Δήμος Τρικκαίων

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου8/10/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 8/10/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
  1. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
  2. Λήψη απόφασης περί ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων
  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Εξουσιοδότηση του υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για συγκεκριμένες συναλλαγές
  • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
  1. Έγκριση πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών

 

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ