Δήμος Τρικκαίων

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου30/5/2024

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 30/05/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 και θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, καθώς και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» για το σχολικό έτος 2024-2025.

Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας

2. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του συλλόγου «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ – Η ΦΑΛΩΡΕΙΑ» για δωρεάν παραχώρηση χώρου στο ΣΤ΄ ΚΑΠΗ.

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Μετάθεση χρόνου παράδοσης της υπ. αριθμ. Πρωτ. 53644/28.11.2023 σύμβασης για το έργο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ».

4. Λύση της μίσθωσης καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Γοργογυρίου και εκ νέου εκμίσθωση αυτού.

5. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 647,41 τ.μ. στην κτηματική περιφέρεια Γλίνους, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

6. Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων για το 2024.

7. Έγκριση 2ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΓΩΝ».

8. Έγκριση χορήγησης παράτασης της διάρκειας σύμβασης με τίτλο: «ΥΠΟΕΡΓΟ2: “ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΜΕΑ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

9. Έγκριση 3ης παράτασης περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ, ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ».

Επιτροπών (Δημοτική Επιτροπή, Επιτροπή Ονοματοθεσίας)

10. Έγκριση Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2024. (Η αριθμ. 312/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

11. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση κάθετων πινακίδων Ρ2 και Ρ40 σε δύο ανώνυμες οδούς κοντά στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στα Αμπελάκια Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων. (Η αριθμ. 252/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

12. Έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Ρ39, συν μιας πρόσθετης πινακίδας που να γράφει: Μόνο τις ώρες 08:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ., στις οδούς Φιλοχώρου και Ευτοκίου (έμπροσθεν του 28ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων), εκατέρωθεν αυτών, της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων. (Η αριθμ. 253/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

13. Απαλλαγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας Δημοτικής Κοινότητα Χρυσαυγής. (Η αριθμ. 276/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

14. Απαλλαγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας στην Κοινότητα Αγίων Αποστόλων Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων.

(Η αριθμ. 277/2024 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

15. Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2024. (Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ