Δήμος Τρικκαίων

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου30/8/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom” στις 30/08/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 30/08/2022 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022) και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 • Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Τροποποίηση της αριθμ. 13/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί ορισμού μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων» λόγω παραίτησης της Προέδρου, κ. Ευθυμίας Λεβέντη.
 2. Λήψη απόφαση για την παράταση της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου ιδιοκτησίας της εταιρείας Καρακούσης Κων/νος και ΣΙΑ Ο.Ε. που στεγάζει το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Τρικάλων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Τρικάλων) για ένα έτος και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Λήψη απόφασης για: Α) «Συμβιβαστική αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας ιδιοκτησιών με πρόσωπο επί της οδού Καρδίτσης, οι οποίες εμπίπτουν στις πολεοδομικές ενότητες ‘‘Γέφ. Πάσχου Ι’’, ‘‘Γέφ. Πάσχου ΙΙ’’, ‘‘Σαράγια’’». Β) «Συμβιβαστική αποζημίωση επικειμένων (κτίσματα, περιτοιχίσεις, περιφράξεις κλπ) που εμπίπτουν στα ανωτέρω ρυμοτομούμενα τμήματα.
 • Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Προσχώρηση στους όρους και τις συμφωνίες της από 30/06/2022 Τροποποιημένης Σύμβασης Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account), στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016», «Α.Π.4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

5. Έγκριση της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες επεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων» αποκλειστικά με δαπάνες από ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο.

6. Έγκριση 7ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2022.

 • Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

7. Λήψης απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -δημοτικού καταστήματος Κ2, που βρίσκεται στην οδό Ιακωβάκη, επιφάνειας 66,00 τ.μ., για την εγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου.

 • (εξ αναβολής- 17ο θέμα 13ης συνεδρίασης 2022).
 • Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

8. Τροποποίηση της αριθ. 596/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα:” Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων”.

 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

9. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 . (Η αριθμ. 542/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

10. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

11. Ανάκληση της αριθμ. 170/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για: α) Έγκριση μετατόπισης του περιπτέρου του δικαιούχου της άδειας εκμετάλλευσης στη θέση του Πύργου Τρικάλων, β) την κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου) στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Γαριβάλδη. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

12. Λήψη απόφασης για κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου) στην Πλατεία Αγρότισσας του Δ.Τρικκαίων. (απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

13. Γνωμοδότηση επί του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Π.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΑΥΛΑΚΙ», στο Δήμο Τρικκαίων, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας. (Η αριθμ. 182/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).