Δήμος Τρικκαίων

14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων19/6/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 19/6/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού, για την πραγματοποίηση εκδήλωσης «Ονομασίας Πλατείας Χρήστου Κολοκοτρώνη», τον Ιούλιο στην πόλη μας
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 112/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση ιδιοκτησίας Δημητρίου Κεφάλα του Κων/νου στην περιοχή Γεφ.Πάχου ΙΙ».
 2. Έγκριση της αριθ. 113/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Παρασκευής Πάντζαλη – Σερέτη, στα Σαράγια».
 3. Έγκριση της αριθ. 114/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Εισήγηση για την διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου της Παλάσκα Αναστασίας»
 4. Έγκριση της αριθ. 115/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Εισήγηση για την διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου της Παπαχρήστου Βάιας (Καρδίτσης-Γεν.Νοσοκ.)»
 5. Έγκριση της αριθ. 91/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της τροποποίησης σχεδίου πόλης στην Π.Ε. «Πυργετός – Αμπελόκηποι», με τη μείωση του πλάτους του πεζοδρόμου που διασχίζει τα Ο.Τ. Γ948-Γ949-Γ950 και Γ945-Γ944 και, παράλληλα, με την αναγνώριση πεζοδρόμου στο Ο.Τ. Γ1020Α».
 6. Έγκριση της αριθ. 92/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατου οχήματος».
 7. Έγκριση της αριθ. 93/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Έγκριση τοποθέτησης πληροφοριακής σήμανσης πρόσβασης στον Αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας (αστική περιοχή της πόλης των Τρικάλων)».
 8. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 9. 10. Έγκριση της αριθ. 421/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων με θέμα “Λήψη απόφασης περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή) του ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου Δημοτικού Σχολείου», του ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού Σχολείου και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2018-2019”
 10. 11. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας οδών στην περιοχή Φλαμουλίου . (214/2018 ΑΔΣ)
 11. 12. Λήψη οριστικής απόφασης περί ονομασίας ανώνυμες οδούς και πλατείες του Ριζαριού Τρικάλων . (215/2018 ΑΔΣ)
 12. 13. Λήψη οριστικής απόφασης περί μετονομασία της οδού ΣΚΟΠΕΛΟΥ σε οδό ΤΕΦΑΑ . (216/2018 ΑΔΣ)
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 14. Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης στο παράρτημα Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ και Ευπαθών Ομάδων της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣ 5001996 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 • Γενικά
 1. 15. Κατανομή επιχορήγησης Β’ Κύκλου εργασίας του προγράμματος “Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. 16. Επανεκκίνηση διαδικασιών για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής εκτάσεων μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και Στρατιωτικής Υπηρεσίας (Σ.Υ.)
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. 17. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΩΤΗΡΑΣ»
 2. 18. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ» και του ΣΑΥ & ΦΑΥ που τη συνοδεύουν.
 3. 19. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ»
 4. 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΡΙΕΛΙΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 5. 21. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία Ζηλευτής – Παλαιοπύργου»
 6. 22. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 7. 23. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις Παλαιοπύργου» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 8. 24. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠYΡΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 130.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. 25. Προγραμματισμός υπαίθριων παραστάσεων του Δημοτικού Κουκλοθεάτρου – Δημοτικού Θεάτρου Σκιών του Δήμου Τρικκαίων
 2. 26. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Πολιτιστικό και Επιμορφωτικό Σύλλογο Μεγαλοχωρίου για την πραγματοποίηση του Πρώτου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Παραδοσιακής Ενδυμασίας και Χορών απ’ όλη την Ελλάδα από 22 έως 24 Ιουνίου 2018»
 3. 27. Αποδοχή ποσού 252.000,00€ και κατανομή ποσού 251.622,00€ από τους κεντρικούς αυτοτελούς πόρους έτους 2018 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, Σ.Α.Τ.Α.
 4. 28. Συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων στο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής από 31 Αυγούστου έως και 2 Σεπτεμβρίου 2018
 5. 29. Έγκριση εκτύπωσης φυλλαδίων θερινών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων-δράσεων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2018 και διάθεση πίστωσης.
 6. 30. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Π.Α.Σ. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ Τρικάλων για την διεξαγωγή του 1ου Διεθνή Ποδηλατικού Γύρου Τρικάλων που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Τρικάλων το Σάββατο 30 Ιουνίου και Κυριακή 1 Ιουλίου 2018.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 31. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 2. 32. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια υλικών καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων και των Νομικών του Προσώπων έτους 2018
 3. 33. Έγκριση διενέργειας ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών αποστολής ειδοποιητηρίων οφειλών και λοιπής αλληλογραφίας του Δήμου Τρικκαίων, προϋπ/σμού δαπάνης 80.650,00 € εκτός του ΦΠΑ.
 4. 34. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 5. 35. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος –κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους
 6. 36. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μισθοδοσίας
 7. 37. Έγκριση επιστροφής ποσών που κατατέθηκαν ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων μίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων του Δήμου Τρικκαίων .
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. 38. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 2. 39. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου
 3. 40. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου (Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων) του Δήμου Τρικκαίων.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. 41. Λήψη απόφασης και ψήφιση πίστωσης για επιστροφή των αδιάθετων ποσών επιχορηγήσεων για πληρωμές αποζημιώσεων σε πλημμυροπαθείς του Δήμου Τρικκαίων και Δήμου Καλαμπάκας των πλημμυρών 8 -10/09/2016, στα πλαίσια του προγράμματος «άμεσες βιοτικές ανάγκες & αντικατάσταση οικοσκευής”.
 2. 42. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών για την εγγραφή ωφελούμενων ΕΣΠΑ, για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών με μηνιαία συνδρομή, των κριτηρίων και μοριοδότησης αυτών των ΚΔΑΠ «Ο Σταθμός», ΚΔΑΠ «Το Φρούριο» 1ου Δημοτικού Σχολείου, ΚΔΑΠ «Η Ομόνοια» 10ου Δημοτικού Σχολείου και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (Α’ και Β’ βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2018-2019
 3. 43. Ανάκληση της αριθ. 327/2018 Α.Δ.Σ. και εκ νέου «Διενέργεια προκήρυξης –πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) «Η ΤΡΙΚΚΗ»
 4. 44. Τροποποίηση της 321/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση (8ης Εισήγησης) εγγραφών νηπίων στους Βρεφονηπιακούς- Παιδικούς Σταθμούς Α’, Β’, Γ΄, Ηλιαχτίδα και Μ. Καλυβίων περιόδου 2017-2018»
 5. 45. Μείωση τροφείων ωφελούμενου νηπίου του Παιδικού Σταθμού «Ουράνιο Τόξο»
 6. 46. Διόρθωση της ΑΔΣ 322/2018, με θέμα: «Έγκριση 9η Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων νηπίων με πληρωμή τροφείων, από τη δύναμη των βρεφονηπιακών σταθμών Β΄, και Ζ του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2017-2018».
 7. 47. Έγκριση 10η Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων νηπίων με πληρωμή τροφείων, από τη δύναμη των Βρεφονηπιακών Σταθμών Α΄, Γ΄, Δ’ και Ζ΄ και των Παιδικών Σταθμών «Ουράνιο Τόξο» και Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων, περιόδου 2017-2018.
 8. 48. Αποδοχή ένταξης της Πράξης ”Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019” – Κ.Σ Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ” με Κωδικό ΟΠΣ 5029033 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ”Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής” του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020″
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. 49. Λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα συμμετοχής σε δικαιούχους υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για την συμμετοχή σε εμποροπανηγύρεις, με την ευκαιρία τοπικών θρησκευτικών ή επετειακών εκδηλώσεων έτους 2018
 2. 50. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ