Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου1/9/2022

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει την 1/09/2022 ημέρα Πέμπτη με ώρα έναρξης 12:30 και λήξης 13:30, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 του Ν.3852/2010 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται λόγω ανάγκης άμεσης πληρωμής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 1ο Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΝΑ 214 Ε.Π.1/ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ- Π.Δ.Ε. 2022, με νέο ενάριθμο 2022ΝΑ214000265155046.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ