Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου13/6/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 13/06/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχής σας με τηλεδιάσκεψη την 13/06/2023 και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/13-04-2023) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Έγκριση κατανομής ποσού 250.423,80 € για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Τρικκαίων έτους 2023.
 2. Μεταβίβαση μισθωτικής  σχέσης του 22ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων .

 

Δ/νση Πολεοδομίας

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης στο τεμάχιο με αριθμό 216, του αναδασμού αγροκτήματος Γλίνου, έτους 1971, και ήδη γεωτεμάχιο με ΚΑΕΚ 450270701001/0/0. (Εξ αναβολής 9ο θέμα -11ης/2023 Συνεδρίασης).
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με σύνταξη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στην κτηματική περιφέρεια Φλαμουλίου του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 121/2013 ΑΔΣ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 791/2018 όμοια, περί έγκρισης δωρεάν προσωρινής παραχώρησης χρήσης κτηρίου του Δήμου Τρικκαίων στην 19η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Ε.Β.Α.).

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

 

 1. Έγκριση χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ.
 2. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ 2022-2023».
 3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 4. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ».
 • Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ.
 • Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ 2022-2023».
 • Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ».
 1. Έγκριση δήλωσης επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΟΡΑΧΗΣ».
 2. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ».
 • Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων του έργου: «Kατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010).
 1. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ(W.C.) ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ .
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΝΟΜΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 1. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 2022».
 • Έγκριση χορήγησης παράτασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ».
 • Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2023.

 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 • Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.
 1. Διαγραφή ποσών εισφοράς σε χρήμα οικοπέδου στην περιοχή «ΠΑΤΟΥΛΙΑ», λόγω διορθωτικής πράξης.
 • Έγκριση χορήγησης χρηματικών βραβείων στους δικαιούχους μαθητές και αποφοίτους του σχ. έτους 2021-2022 από το «Κληροδότημα Αλεξάνδρας χας Χρ. Παληχώρη».
 • Διαγραφή ποσού εισφοράς σε χρήμα οικοπέδου στην περιοχή «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΙΙΙ», λόγω αποδοχής κληρονομιάς.
 1. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης της γεφυροπλάστιγγας στη Ν. Ζωαγορά και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.
 2. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης της γεφυροπλάστιγγας στην Κοινότητα Πρίνου και καθορισμός των όρων της νέας σύμβασης.
 • Λήψη απόφασης για την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου -δημοτικού καταστήματος Κ19, που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά, λόγω μη καταβολής των μισθωμάτων.
 1. Τροποποίηση-διόρθωση της παρ. 1 του άρθρου 2, ως προς τη χρηματοδότηση των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Εστιατορίου του Δήμου.
 • Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου Τρικκαίων.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αριθμ. πρωτ. 24731/15-5-2023 αίτηση περί διαγραφής προσαυξήσεων.
 1. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Ριζώματος.
 2. Έγκριση εκ νέου εκμίσθωσης του κυλικείου ΚΑΠΗ Πλατάνου.
 • Απευθείας εκμίσθωση δημοτικού σχολικού αγροτεμαχίου που βρίσκεται στον Οικισμό ΚΑΡΥΩΝ του Δήμου Τρικκαίων, επιφανείας 3,83 στρεμμάτων.

 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 • Επέκταση του Προγράμματος Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που απασχολούνται στον Δήμο Τρικκαίων.
 • Διάθεση θέσεων Μαθητείας από τον Δήμο Τρικκαίων εκπαιδευομένων μαθητών αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΠΑΣ της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην Ο.Α.Ε.Δ.) στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας για το σχολικό έτος 2023-2024.
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών κάλυψης δράσεων πυροπροστασίας.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Λήψη απόφασης για έγκριση τοποθέτησης κάθετων πινακίδων Π31 (ΙΧΕ Μ.Β. 2,50 t) στην οδό Πόπης Καστρακίδου (στις δυο κατευθύνσεις αυτής), από την οδό Μακεδονίας μέχρι την οδό Αγαρίστης. (Η αριθμ. 71/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

 

 

 1. Λήψη απόφασης για προσδιορισμό της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000,00τμ η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Διαλεκτού και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 770 (αναδασμός έτους 1976 αγροκτήματος Διαλεκτού) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450350901001. (Η αριθμ. 72/2023 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 2. Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2023.

(Η αριθμ. 227/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 • Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου οδού στην περιοχή Πυργετού σε «ΟΔΟΣ ΒΙΓΛΑΣ».
 1. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου οδού στην περιοχή Λεπτοκαρυάς σε «ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΡΗ».
 2. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου οδού στην περιοχή γέφυρας Πάσχου σε «ΟΔΟΣ ΤΕΛΕΝΔΟΥ».
 3. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμου οδού κάθετης της οδού Χασίων, σε «ΟΔΟΣ ΔΩΡΙΕΩΝ».
 4. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας ανωνύμων πλατειών του οικισμού «Τρίκκη».
 5. Λήψη απόφασης για την ελάφρυνση των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, για το έτος 2022. (Η αριθμ. 275/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 • Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2023. (Η αριθμ. 292/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

 

         Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΣΥΜΗΣ καθώς και των Όρων αυτής, με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ– ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΥΜΗΣ».
 2. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και της εταιρείας Inter Engineering.
 3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής και εξουσιοδότησης του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου ισχύος της σύμβασης σύστασης των τριών δεσμευμένων λογαριασμών (escrow account) μεταξύ του Πράσινου Ταμείου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου με τίτλους «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2018», «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – Σ.Β.Α.Κ. – Σ.Φ.Η.Ο. και «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2014».

 

        Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

 1. Λήψη απόφασης – γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ