Δήμος Τρικκαίων

15η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

19:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/6/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 27/6/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Αίτηση του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΥΡΓΕΤΟΥ & ΜΠΑΡΑΣ»
 2. ¨Έγκριση Όρων και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την μελέτη και υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ»¨.
 3. 3. Έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων (ή και των Νομικών τους Προσώπων) από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας και κατάθεσης σχετικής αίτησης – πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη και χρηματοδότηση της υλοποίησης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ 1ο & 4ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 4. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον 1ο & 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων» καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 5. Επικύρωση των πρακτικών της κριτικής επιτροπής αξιολόγησης για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων «Ανάπλαση της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και της Πλατείας Εθνικής Αντίστασης της πόλης των Τρικάλων»
 6. Τροποποίηση περιγραφής τίτλου έργου
 7. Έγκριση μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Καθαίρεση βραχιόνων και καταστρώματος γέφυρας Σατωβριάνδου και Κουτσούφλιανης» Π/Υ 150.000€ καθώς και του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και του Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) που τη συνοδεύουν
 8. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ) .
 9. 4η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017.
 10. 10. Τροποποίηση της αριθμ.710/2016 Α.Δ.Σ ως προς το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού του ευρωπαϊκού έργου URBACT III – URB INCLUSION – με τίτλο: «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές».
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. 11. Έγκριση υποβολής αιτήματος προς τον ΟΑΕΔ για την κατά χρήση παραχώρηση του υφιστάμενου κτιρίου του ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού, καθώς και επιπρόσθετου χώρου προκειμένου να πληρούνται οι προυποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας του ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού βάσει του Π.Δ. 99/2017 (ΦΕΚ Α’ 141/28-09-2017).
 2. 12. Μείωση όλων των τροφείων σχολικού έτους 2018-2019, των δομών του Δήμου Τρικκαίων.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. 13. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2018.
 2. 14. Διαγραφή μέρους οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα για τμήμα του υπ΄αριθμ. 01 οικοπέδου-Ο.Τ Γ 840 στην περιοχή Σαραγίων, λόγω κατάτμησης  του οικοπέδου, με βάση το Ε.Α: 5534/20-6-2018 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. 15. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Δίκτυο Εθελοντών Δήμου Τρικκαίων και το Σύλλογο “Η Καρδιά του Παιδιού” για την πραγματοποίηση εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 στο Υπαίθριο Θέατρο του Δήμου Τρικκαίων και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 858,00€.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. 16. Ανάκληση της 385/2018 Α.Δ.Σ. και εκ νέου έγκριση Πρόσληψης Έκτακτου Προσωπικού για την Αντιμετώπιση Εποχιακών και Πρόσκαιρων Αναγκών Κάλυψης Δράσεων Πυροπροστασίας

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ