Δήμος Τρικκαίων

16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου10/7/2018

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της επιτακτικής ανάγκης λήψης απόφασης για πραγματοποίηση συλλαλητηρίου για την κατανομή των Πανεπιστημιακών Σχολών, των καταληκτικών ημερομηνιών καθώς και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 10/7/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 • 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού, για την πραγματοποίηση της 78ης Πανελλήνιας Ορειβατικής Συγκέντρωσης στις 21 και 22 Ιουλίου 2018 στο Κερκέτιο Όρος (Κόζιακας), που διοργανώνει ο Σύλλογος Ορειβασίας – Χιονοδρομίας Ν. Τρικάλων σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθ. 139/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τρικάλων, στο Ο.Τ.135, της Πολεοδομικής Ενότητας VI, X, XI συν. «Στρατώνες, Βουβή, Κέντρο», (Απόφαση Νομάρχη Τρικάλων 2941/05-09-1990, ΦΕΚ 539/Δ/11-10-1990), και συγκεκριμένα επί της οδού Κανούτα, με αλλαγή χρήσης στο χώρο με υφιστάμενο χαρακτηρισμό «Κέντρο Πολιτιστικών & Εμπορικών Δραστηριοτήτων», σε νέο χαρακτηρισμό ως « Χώρο Στάθμευσης –Σταθμός Οχημάτων».
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠYΡΓΕΤΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 130.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.(εξ αναβολής)
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 • 4. Απευθείας εκποίηση, στην ΚΤΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α.Ε., τμήματος δημοτικής έκτασης, με ΚΑΕΚ 451305614001, εμβαδού 4.673,71 m2, η οποία βρίσκεται στο Ριζαριό Τρικάλων
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 • 6. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου στην κα Αντωνίου Ελένη
 • 7. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου  στον κ. Ταμπακά Γεώργιο
 • Γενικά
 • 8. Συζήτηση – Απόφαση για τη διοργάνωση συλλαλητηρίου για την κατανομή των Πανεπιστημιακών Σχολών

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ