Δήμος Τρικκαίων

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:30Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων25/11/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 25/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
  1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής για τη Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση «Μύλος των Ξωτικών 2019-2020
  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση 9ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση 12ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
  1. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων σχολ. έτους 2020-2021
  2. Γνωμοδότηση του Δ.Σ. σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων σχολ. έτους 2020-2021

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ