Δήμος Τρικκαίων

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου13/7/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 13/07/2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom”, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 13/07/2023 και ώρα 14:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/13-04-2023) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας/ειδικότητας ΥΕ/Καθαριστών/-Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, από δυόμιση (2,5) ώρες την εβδομάδα σε τριάντα δύο ώρες (32) την εβδομάδα (πλήρους απασχόλησης).
 2. Αύξηση ωραρίου εργασίας από 20 ώρες την εβδομάδα σε τριάντα δυο (32) ώρες την εβδομάδα (πλήρους απασχόλησης) της Ειρήνης Στεργίου του Στεργίου, υπαλλήλου του Δήμου Τρικκαίων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατηγορίας ειδικότητας ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΏΝ/ ΣΤΡΙΩΝ στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης έτους 2022 – 2023»

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

 1. Λήψη απόφασης επί του με αρ.πρωτ.:26533/25-5-2023 αιτήματος του σωματείου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ» για δωρεάν παραχώρηση χώρου.
 2. Έγκριση: α) διαγραφής ποσών αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και β) επιστροφής ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος μηνιαίας συνδρομής στο ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑ.
 3. Καταβολή ετήσιας συμβατικής υποχρέωσης για το «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Τρικάλων».

 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση μετάθεσης χρόνου παράδοσης της υπ' αριθμ. Πρωτ. 8865/9.02.2023 σύμβασης για την προμήθεια ενός (1) φορτηγού οχήματος πετρελαιοκίνητο, ανατρεπόμενο, διαξονικό (Ομάδα 1).
 2. Έγκριση διαγραφής ποσών και απαλλαγής προσαυξήσεων από οφειλέτες του Δήμου και επαναβεβαίωση.
 3. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.
 4. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 5. Ορισμός μελών της επιτροπής για τη διενέργεια της εμποροπανήγυρης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2023.
 6. Τροποποίηση της αριθμ. 223/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη κοινότητα Μεγάλου Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων.
 7. Τροποποίηση της αριθμ. 121/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη τοπική κοινότητα Μεγάλου Κεφαλόβρυσου του Δήμου Τρικκαίων.
 8. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως των συστάδων 3β- 4α- 4γ- 7β του δημοτικού-διακατεχόμενου δάσους Αγριελιάς-Κουμαριάς.

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.)-1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «KATAΣΚΕΥΗ 20 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: KATAΣΚΕΥΗ 20 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 2. Έγκριση 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Ριζαριού και Περδικοράχης».
 3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
 4. Έγκριση 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.) του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό ΡΟΜΑ στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων».
 5. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».
 6. Έγκριση 6ου ΑΠΕ μετά της ήδη εγκριθείσας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ».
 7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ».
 8. Έγκριση 3ης παράτασης των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΕ ΟΔΟ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ».
 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».
 10. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά το έργο: «KATAΣΚΕΥΗ 20ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ», από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 11. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τη μελέτη: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ) Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» χρηματοδοτούμενο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης » (Κ.Α. 64-7411.0001).
 12. Συγκρότηση επιτροπών προσωρινής και οριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων.
 13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής «Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΔΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ &; ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΡΧΗΣ»

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 1. Οριστική λήψη απόφασης περί ονομασίας των ανωνύμων οδών στην περιοχή «Αλώνια Μπάρας» σε «ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ» & «ΟΔΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ».
 2. Λήψη απόφασης για απαλλαγή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση καταβολής τελών καθαριότητας. (Η αριθμ. 319/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 3. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 4. Έγκριση παράτασης μίσθωσης άδειας περιπτέρου στην πλατεία της κοινότητας Βαλτινού – Δ.Ε. Καλλιδένδρου του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4483/2017, καθώς και την κατάργηση ή μη θέσης και την απομάκρυνση σώματος (κουβουκλίου) του ανωτέρω κενωθέντος περιπτέρου» (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 5. Έγκριση Τροποποίησης (συμπλήρωση) της αριθμ. 303/2020 Α.Δ.Σ. «Έγκριση Ανάπτυξης & Λειτουργίας Συστήµατος Ελεγχόµενης Στάθµευσης στην Κοινότητα Τρικκαίων του ∆ήµου Τρικκαίων». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Τροποποίηση της αριθμ. 184/2023 Α.Δ.Σ. «Έγκριση χρήσης τμήματος της δημοτικής έκτασης του πρώην «Στρατοπέδου Παπαστάθη» από την δημοτική Μονομετοχική εταιρία ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Ε». (Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
 7. Τροποποίηση σχεδίου πόλης Τρικάλων στην Πολεοδομική Ενότητα VIII “Μπάρα-Αλώνια Μπάρας”, με αναδιάταξη Χώρου Πλατείας, Κ.Χ. και Κ.Φ., μεταξύ των οδών Κολοκοτρώνη, Φιλελλήνων, Σταμούλη Γάτσιου και Θεοδοσοπούλου στα Τρίκαλα .(Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

 

Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

 1. Λήψη απόφασης για Ονοματοδοσία της πίστας motocross Πρίνου σε «πίστα motocross Πρίνου Μάκης Κωφός».
 2. Ονοματοδοσία του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων (οδός Κατσιμήδου 30) σε «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΣΑΚΟΡΑΦΑ»;.
 3. Έγκριση εφαρμογής Προγραμμάτων “Άθληση για Όλους” και αίτημα πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, για την περίοδο 2023- 2024.
 4. Έγκριση αναθεώρησης Εσωτερικού Κανονισμού του Δημοτικού Ωδείου Τρικάλων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ