Δήμος Τρικκαίων

17η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων24/7/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 24/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου Τρικκαίων για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
 2. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική οδοποιία στις Δημοτικές Ενότητες Εστιαιώτιδας, Μεγ. Καλυβίων, Παληοκάστρου και Παραληθαίων του Δ. Τρικκαίων»
 3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 4. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ – ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ»
 5. Έγκριση της υπ’ αρίθμ. 39 / 2018 μελέτης του Δήμου Τρικκαίων με τίτλο «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον A’ & Δ΄ Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων», καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν (εξ αναβολής).
 6. 5η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2018 Δήμου Τρικκαίων.
 7. Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής του 1ου Μέρους της Α΄ Φάσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Πιλοτικού Προγράμματος με τίτλο «Πολυκριτηριακή Ανάλυση για την Εκτίμηση του Πλημμυρικού Κινδύνου και την Εύρεση Βέλτιστων Θέσεων για την Κατασκευή Αντιπλημμυρικών Έργων στην περιοχή Τρικάλων».
 8. ¨Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΛΕΙΨΩΝ, με αντικείμενο την υποστήριξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων σε σχέση με τις διαδικασίες προετοιμασίας και διενέργειας του απαιτούμενου διαγωνισμού, προκειμένου ο Δήμος Λειψών να εκτελέσει την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΈΡΓΟΥ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΛΕΙΨΩΝ», όπως αυτή εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών¨.
 9. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 3524/1154/Α3 /15-6-2018 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: “ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” με κωδικό ΟΠΣ 5021735  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
 10. Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά στο Δήμο Τρικκαίων.
 11. Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ: 1657/22-6-2018 ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία Κοινωνικού Εστιατορίου και Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5010887 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου.
 3. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού  Έργου (Τμήμα Η/Μ Εγκαταστάσεων)  του  Δήμου  Τρικκαίων.
 4. Ηλεκτροδότηση ακινήτου στη θέση Μπάτζιου (πλατανόδασος)  στην  Τ.Κ. Διαλεκτού, ηλεκτροδότηση ανώνυμης δημοτικής οδού στη συνοικία Κηπακίου  (οικισμός Ρομά) και επαύξηση  ισχύος από  8 KVA  σε  25 KVA  στο Γήπεδο  Κρηνίτσας του Δήμου Τρικκαίων.
 • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
 1. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης ακινήτου, εμβαδού 560,00 τ.μ., μετά των υφισταμένων κτηρίων, που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρδανίου, για κοινωφελή σκοπό και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής.
 2. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης ως προς το αίτημα του ΤΟΕΒ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τμήματος δημοτικής έκτασης, με αριθμό 770, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, Δήμου Τρικκαίων.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία της κ. Ελένης Ρέπα του Αντωνίου συζ. Δεσκάτα Γεωργίου στην περιοχή «Αγία Μονή- Τμήμα Ι».
 2. Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE – Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. (κωδικός Θέσης ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΤΚ_1404208)
 3. Έγκριση της αριθ. 126/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Τοποθέτηση μεμονωμένων ποδηλατοστατών σε διάφορα σημεία της πόλης»
 4. Έγκριση της αριθ. 115/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Εισήγηση για την διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου της Παπαχρήστου Βάϊας (Καρδίτσης-Γεν.Νοσοκ.)» (εξ’ αναβολής).
 5. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 607/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίηση της υπ’ αριθμ.134/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Κανονιστική Διάταξη σχετικά με την στάθμευση στην πόλη». (127/2018 Α.Δ.Σ.)
 6. Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικ. έτους 2018 ( Απόφαση Οικ. Επιτροπής)
 7. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2021 Δήμου Τρικκαίων (Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 8. Λήψη απόφασης για την υποβολή αίτησης λήψης δανείου του έργου: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την υλοποίηση δράσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων του Δήμου Τρικκαίων (λαμπτήρες led – εγατάσταση φωτοβολταϊκών – φυσικό αέριο)” (Απόφαση Οικ. Επιτροπής).
 9. «Εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην πολεοδομική ενότητα ¨ΑΓ ΜΟΝΗ ΙΙΙ¨, με την κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου (κχ) με αρίθμηση 10 και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό του οικοπέδου με αριθμ. 14 στο Ο.Τ. Γ745, ως κοινόχρηστο χώρο (κχ). (Απόφαση Ε.ΠΟΙ.ΖΩ).
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών.
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών .
 3. Έγκριση διαγραφής ποσού 895,00 € πλαστών χαρτονομισμάτων για λογιστική τακτοποίηση του Ταμείου του Δήμου
 4. Τροποποίηση της 403/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων που αφορά στη σύσταση της πενταμελούς επιτροπής για την διενέργεια της εμποροπανήγυρης .
 5. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» και «ΟΜΟΝΟΙΑ» από  χρηματικούς καταλόγους  του Δήμου
 6. Έγκριση διαγραφής ποσών , απαλλαγής προσαυξήσεων και επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων  από  οφειλέτες του Δήμου
 7. Καταρχήν λήψη απόφασης για την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην  κτηματική περιφέρεια Πρίνους, για  κτηνοτροφική  εγκατάσταση .
 8. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Φωτάδας, με σκοπό την  κτηνοτροφική  χρήση .
 9. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδα στις περιοχές Δεξιά της οδού Καλαμπάκας και Πατουλιάς.
 10. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτη του Δήμου για εισφορά σε χρήμα του οικοπέδου υπ΄αριθμ. 01 στο Ο.Τ Γ 721Α στην περιοχή Αγία Μονή Ι, με βάση την 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας.
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 1. Έγκριση ψήφισης πίστωσης και δέσμευσης ποσού, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Μορφωτικός Σύλλογος Απανταχού Πλατανιωτών σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, στα πλαίσια του 3ου Ανταμώματος Απανταχού Πλατανιωτών.
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 1. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου.
 2. “Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων”.
 3. «Έγκριση επιβολής προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση (L. C.)».
 4. «Έγκριση επιβολής προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση (Σ.Κ.)».
 5. «Έγκριση επιβολής προστίμου για υπαίθρια διαφήμιση (Δ.Β.)».
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 1. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων και της Αστικής μη κερδοσκοπικής με την επωνυμία «Εταιρεία Πρόληψης & Προαγωγής της Υγείας-Υγεία για Ολους».
 2. Λήψη απόφασης περί θεμάτων Εναρμόνισης: α) Της αποδοχής των όρων του Προγράμματος από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2018-2019, β) Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, γ) Έγκρισης των προσφερόμενων θέσεων, δ) Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, ε) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτών αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
 3. Υποβολή αίτησης για την χορήγηση άδειας και λειτουργίας στον Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΛΥΒΙΩΝ του Δήμου Τρικκαίων .
 4. Αλλαγή ποσού τροφείων και μηνιαίας συνδρομής αντίστοιχα, ωφελούμενων νηπίων του Παιδικού Σταθμού «Ουράνιο Τόξο» και του ΚΔΑΠ «ΟΜΟΝΟΙΑ»
 5. Έγκριση 11ης Εισήγησης διαγραφής ωφελούμενων νηπίων με πληρωμή τροφείων, από τη δύναμη των βρεφικών σταθμών «Ηλιαχτίδα» και «Παραμυθούπολη», των Βρεφονηπιακών Σταθμών Α΄, Γ΄, Δ’ και Ζ΄ και των παιδικών σταθμών, Φαλώρειας και Μεγαλοχωρίου του Δήμου Τρικκαίων, περιόδου 2017-2018.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 1. Συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με τον Σύλλογο Ολυμπιακών Αθλημάτων Τρικάλων (ΣΟΑΤ) για την διεξαγωγή του  Διεθνούς Τουρνουά Ταεκβοντό , που θα πραγματοποιηθεί  στην πόλη των Τρικάλων –στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου -από 28-31 Αυγούστου
 • Γενικά
 1. Συμπλήρωση – τροποποίηση εν μέρει της υπʼ αριθμ. 651/2017 ΑΔΣ για την καταβολή σε χρήμα του αντιτίμου γάλακτος και μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 97 του Ν. 4483//17 (Α΄103).
 2. “Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 706/2017 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε.”
 3. Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης αναφορικά με τα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ