Δήμος Τρικκαίων

18 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου27/9/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων και με τηλεδιάσκεψη μέσω “Zoom” στις 27/09/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, με προθεσμία ενημέρωσης ως προς τη συμμετοχή σας με τηλεδιάσκεψη την 27/09/2022 και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α΄/09-07-2022) και το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

1. Έγκριση ορισμού υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά το έργο: «ΨΗΦΙΑΚΟ-ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΟΖΙΑΚΑ» χρηματοδοτούμενο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης  στον Άξονα «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός » (Κ.Α. 64-7321.0012).

2. Έγκριση 8ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2022.

 

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

3. Έγκριση επιβολής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης.

4. Έγκριση επιβολής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης.

5. Έγκριση επιβολής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης.

6. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος–κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αθανασίου Χρ.Βαφειάδη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους

7. Κατάρτιση και ψήφιση απολογισμού και ισολογισμού του κληροδοτήματος–κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης «Αλεξάνδρας χας Χρ.Παληχώρη» υπέρ Δήμου Τρικκαίων έτους

8. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στο χώρο του «Μύλου Ματσόπουλου». (απόφαση Κοινότητας Τρικκαίων).

 

Δ/νση Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης

9. Γνωμοδότηση για περιορισμούς βοσκής.

10. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων.

11. Λήψη απόφασης περί καθορισμού δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτου χώρου δημότη.

 

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας

12. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών, κριτηρίων και διαδικασία εγγραφής ωφελούμενων ΕΣΠΑ, για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών με μηνιαία συνδρομή, των ΚΔΑΠ «Ο Σταθμός», ΚΔΑΠ «Το Φρούριο», ΚΔΑΠ «Η Ομόνοια» του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των δικαιολογητικών, κριτηρίων και διαδικασία εγγραφής ωφελούμενων ΕΣΠΑ και για την εγγραφή-επανεγγραφή παιδιών με μηνιαία συνδρομή, του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» (Α’ και Β’ βάρδια) του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2022-2023.

14. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στο έργο με τίτλο Time4All: προώθηση των πολιτικών για το χρόνο μεταξύ πολιτών και πόλεων το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα CERV (Citizens, Equality, Rights and Values Programme).

 

Δ/νση Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού

15. Έγκριση χορήγησης -ανανέωσης υποτροφίας του Δημοτικού Ωδείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

16. Αύξηση ωραρίου υπαλλήλου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης, του Δήμου Τρικκαίων.

 

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

17. Λήψη κανονιστικής απόφασης, περί έγκρισης τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων υποχρεωτικής διακοπής πορείας Ρ-2 (STOP), Ρ53 και Ρ52δ με Π77 πέριξ των δυο πλατειών Κοινότητας Πατουλιάς του Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθμ. 192/2022 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).

18. Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης των Τρικάλων στο Ο.Τ. 242 της πολεοδομικής ενότητας V , ΣΥΝ. ΣΤΡΑΤΩΝΕΣ-ΒΟΥΒΗ-ΚΕΝΤΡΟ και συγκεκριμένα επί της οδού Κατσιμήδου, με τη μετατόπιση των Ρ.Γ. και Ο.Γ. ,ώστε αυτές να συμπίπτουν με τη διαμορφωμένη επί μακρόν, υπάρχουσα κατάσταση». (Η αριθμ. 196/2022 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.).

19. Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου σε περιοχή εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, με τον καθορισμό χώρου για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Τρικάλων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτής. ( Η αριθμ. 197/2022 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.) .

20. Γνωμοδότηση επί της μελέτης με τίτλο «Οριοθέτηση ρέματος κλάδου της παλαιάς κοίτης του Ληθαίου ποταμού που διέρχεται πλησίον του υπό ανέγερση ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ–ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ».(Η αριθ. 204/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

21. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων οικονομικού έτους 2022. (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

22. Λήψη απόφασης περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή) του ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», του ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2022-2023. (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

23. Έγκριση Σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας πλημμυρών με την κωδική ονομασία “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” στον Δήμο Τρικκαίων. (απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).

 

Γενικά

24. Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της Σχολικής Επιτροπής Β’ θμιας Εκπαίδευσης.

25. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. “ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ”.

26. Αντικατάσταση μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία).

27. Αντικατάσταση μελών του ΔΣ της εταιρίας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (“ΔΕΥΑΤ”).

28. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

29. Έγκρισης της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες επεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του οικισμού Σωτήρας του Δήμου Τρικκαίων» αποκλειστικά με δαπάνες από ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο. (Εξ αναβολής 5ο θέμα -14ης/2022 Συνεδρίασης).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ