Δήμος Τρικκαίων

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου5/12/2019

 

ΘΕΜΑ: Αναβολή και επανάληψη συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

ΣΧΕΤ.: Οι αριθ. πρωτ. 43331 & 43380/27-11-2019 προσκλήσεις Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων (266/2011 Α.Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι οι Συνεδριάσεις 18η ειδική και 19η τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες θα πραγματοποιούνταν στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 & 21:30 αντίστοιχα, αναβάλλονται λόγω έκτακτης απουσίας του Δημάρχου, συνιστώσα λόγο ανωτέρας βίας. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα των ημερησίων διατάξεών τους, που περιελάμβαναν οι αριθ: 43331 & 43380/27-11-2019 προηγούμενες προσκλήσεις μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 3/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Έργων του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2020
  • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
  1. Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2020
  2. Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Τρικκαίων έτους 2020

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ