Δήμος Τρικκαίων

18η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου31/7/2018

 

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να προωθηθούν άμεσα από τις υπηρεσίες του Δήμου οι απαιτούμενες ενέργειες. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 31/7/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
  1. Λήψη απόφασης για ανταλλαγή ακινήτου ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων με ακίνητα ιδιοκτησίας Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων
  • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
  1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης στον ειδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για τους πυρόπληκτους της Ανατολικής Αττικής

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ