Δήμος Τρικκαίων

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

21:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου5/12/2019

ΘΕΜΑ: Αναβολή και επανάληψη συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων.

ΣΧΕΤ.: Οι αριθ. πρωτ. 43331 & 43380/27-11-2019 προσκλήσεις Δ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 3 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρικκαίων (266/2011 Α.Δ.Σ.), σας ενημερώνουμε ότι οι Συνεδριάσεις 18η ειδική και 19η τακτική του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίες θα πραγματοποιούνταν στις 3 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 & 21:30 αντίστοιχα, αναβάλλονται λόγω έκτακτης απουσίας του Δημάρχου, συνιστώσα λόγο ανωτέρας βίας. Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2019 την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα των ημερησίων διατάξεών τους, που περιελάμβαναν οι αριθ: 43331 & 43380/27-11-2019 προηγούμενες προσκλήσεις μας.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ

 

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 3/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018.:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Γενικά
  1. Συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία θα συνεπικουρεί τη δράση λειτουργίας του θεματικού πάρκου «Ο Μύλος των Ξωτικών 2019 – 2020».(564/2019 ΑΔΣ)

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ