Δήμος Τρικκαίων

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου28/9/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 28/9/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19) και την με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ. 17896/20-09-2021 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών «…Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο…» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση της αριθμ. 524/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Τριμηνιαία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Β’ Τριμήνου Οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση της αριθμ. 527/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης περί του ύψους της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (συνδρομή) του ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», του ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ», του ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α΄ και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2021-2022.
 3. Έγκριση της αριθμ. 551/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Καταλληλότητας για την επιλογή ακινήτου προς μίσθωση, για την μετεγκατάσταση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) του Δήμου Τρικκαίων  καθώς και  γνωμοδότηση  και έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής της μοναδικής οικονομικής προσφοράς που κατατέθηκε για τη μίσθωση του ανωτέρω σχολείου
 4. Έγκριση της αριθμ. 565/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Αποδοχή όρων λήψης επενδυτικού δανείου από το Τ. Π. και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», για την Κατασκευή του 20ου Νηπιαγωγείου Τρικάλων
 5. Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
 6. Έγκριση αριθ. 110/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.007,30 τμ η οποία βρίσκεται στην Κοινότητα Παλαιοπύργου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 132 (αναδασμός έτους 1979 αγροκτήματος Παλαιοπύργου) και τμήμα του τεμαχίου με ΚΑΕΚ 450970503003
 7. Έγκριση αριθ. 111/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Προσδιορισμός της χρήσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 5.000 τμ η οποία βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πρίνου και αποτελεί τμήμα του τεμαχίου με αριθμό 271
 8. Έγκριση αριθ. 112/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Κατάργηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου και απομάκρυνση σώματος περιπτέρου (κουβουκλίου)» στην πλατεία Κιτριλάκη, έναντι ξενοδοχείου Διβάνη.
 9. Έγκριση αριθ. 118/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Γνωμοδότηση για την προτεινόμενη τροποποίηση, στην Πολεοδομική Ενότητα I «Ζωαγορά», με επιβολή πεζοδρόμου πλάτους 4μ, στο Ο.Τ.Γ1235 (πλησίον της οδού Καλαμπάκας), στα Τρίκαλα.
 10. Έγκριση αριθ. 119/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: Ανάκληση της αριθμ.71/2021 απόφασης Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εκ νέου λήψη απόφασης με θέμα: “Απόδοση της δημοτικής έκτασης με αριθμ.07Ν του Ο.Τ.Γ772, περιοχής Αγία Μονή ΙΙΙ, στην κ.Δεληχά Αγγελική του Παναγιώτη & έγκριση τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Τρικκαίων”
 11. Χωροθέτηση περιπτέρου σε νέα θέση επί της συμβολής των οδών Ασκληπιού και Ιπποκράτους στα Τρίκαλα. (απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ)
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Εξέταση της, με αριθμό πρωτοκόλλου 15114/18-05-2021, αίτησης των Ελευθέριου, Ανδρομάχης Ελ., Γεωργίου, Δημητρίου, Ανδρομάχης Δημ. και Γεωργίας-Ιωάννας Καταφυγιώτη, σχετικά με ολοκλήρωση της διαδικασίας αποζημιώσεως για ρυμοτομούμενο οικόπεδό τους επί της πλατείας που περικλείεται από τις οδούς Χαρ. Τρικούπη, Πελέκη, Φιλίας των Λαών και Λιακατά, στην περιοχή της Βουβής
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης για καταπάτηση δημοτικής έκτασης με αυθαίρετες κατασκευές στην Κοινότητα Λόγγου του Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)
 2. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων (Εξοπλισμού Πληροφορικής και Επικοινωνίας) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06)
 3. Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων (Ηλεκτρικών Συσκευών) που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
 4. Έγκριση εκ νέου του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα»
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Έγκριση κανονισμού Άρδευσης Δήμου Τρικκαίων
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου
 • Γενικά
 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2021 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Τρικκαίων: «Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού καταστήματος, ιδιοκτησίας Δήμου Τρικκαίων εκ κληροδοσίας Ιωάννη Ματσόπουλου, επιφάνειας ισογείου 61,56 τ.μ, μετά υπογείου επιφάνειας 61,56 τ.μ που βρίσκεται στην οδό Ηρώων Αλβανικού Μετώπου 32, στο σωματείο με την επωνυμία : Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «Η ΦΛΟΓΑ»».
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Τροποποίηση της 214/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη τοπική κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Τροποποίηση της 482/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην έγκριση υπογραφής συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στη τοπική κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.
 3. Λήψη απόφασης για την υπογραφή συμβολαίων εκποίησης οικοπέδων που βρίσκονται στην τοπική Κοινότητα Γλίνους του Δήμου Τρικκαίων.

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ