Δήμος Τρικκαίων

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

12:0011/10/2022

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα διά περιφοράς και διά τηλεφώνου συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων που θα γίνει στις 11/10/2022 ημέρα Τρίτη με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 184 παρ.1 του Ν.4635/2019, καθώς και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 και την υπ΄ αριθ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκαλείται διότι η συγκεκριμένη κατανομή δόθηκε ως συμπληρωματική κατανομή από το Υπουργείο Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και πρέπει να αποδοθεί άμεσα στις Σχολικές Επιτροπές.

 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
  • Θέμα 1ο «Κατανομή ποσού 141.870,00 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Συμπληρωματική- Κατανομή ποσού έτους 2022» (14/2022 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ