Δήμος Τρικκαίων

19η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου29/8/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 29/8/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 • 1. Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Τρικκαίων (141/2018 ΑΔΣ)
 • Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού
 • 2. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 38967/27-7-2018 (ΑΔΑ: 6K2Ω465ΧΘ7-ΝΦ1) Απόφασης Ένταξης του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων & Αύλειων Χώρων και Λοιπές Δράσεις»
 • 3. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 75115/10-7-2018 (ΑΔΑ: 6Η32465ΧΙ8-Κ10) Συλλογικής Απόφασης Ε047 ΤΡΟΠ.0 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας περί  έγκρισης της ένταξης  του έργου με τίτλο: “ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ” στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)2018
 • 4. Αποδοχή της Οριστικής Ένταξης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» και παροχή Εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ) για την υλοποίησή του.
 • 5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αναδόχου για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Ανακαίνιση κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Τρικκαίων, Ν. Τρικάλων»
 • 6. 7η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών 2018
 • 7. 5η Κατανομή της 7ης, 8ης, 9ης, 10ης , 11ης και 12ης  δόσης  ΣΑΤΑ   2017»
 • 8. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα Ληθαίου ποταμού»
 • 9. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ ΤΟΥ ΑΓΙΑΜΟΝΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ»
 • 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΤΡΙΚAΛΩΝ 2017-2018
 • 11. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Τ.Κ.Αγρελιάς» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 • 12. Έγκριση μελέτης με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 • 13. Έγκριση μελέτης με τίτλο «Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό (Ρομά) στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων» και έγκριση του ΣΑΥ & ΦΑΥ
 • 14. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 • 15. Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή Δικτύου Ομβρίων στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού 000,00 Ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 • 16. Έγκριση μελέτης του έργου: «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης στον οικισμό Ρομά στο Κηπάκι Δήμου Τρικκαίων», προϋπολογισμού 000,00 Ευρώ που θα χρηματοδοτηθεί με πόρους του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που τη συνοδεύουν
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 • 17. Έγκριση της αριθ. 146/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Επανεξέταση αιτήματος για την κατασκευή κεραίας κινητής τηλεφωνίας επί της οδού Μπουμπουλίνας 18 & Δήμητρας (συνοικία Αγ.Μονής) του Δήμου Τρικκαίων»
 • 18. Έγκριση αριθ. 147/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE A.E. (κωδικός θέσης 1404759) στην Τ.Κ. Μεγ.Κεφαλοβρύσου του Δήμου Τρικκαίων».
 • 19. Έγκριση διαδρομής και προσωρινής θέσης στάθμευσης του τουριστικού τραίνου, αστικού ΚΤΕΛ Τρικάλων, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης για το χρονικό διάστημα από 13/09/2018 έως 21/09/2018 (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 • 20. Εξέταση αιτήματος περί τροποποίησης σχεδίου πόλης Τρικάλων, στην πολεοδομική ενότητα «ΑΓ ΜΟΝΗ ΙΙΙ», με την κατάργηση τμήματος του κοινόχρηστου χώρου (κχ) με αρίθμηση 10 και την μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο και τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό του οικοπέδου με αριθμ.14 στο Ο.Τ. Γ745, ως κοινόχρηστο χώρο (κχ).(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 • 21. Τροποποίηση σχεδίου πόλης, στις πολεοδομικές ενότητες «Γέφυρα Πάσχου Ι», «Γέφυρα Πάσχου ΙΙ» & «Σαράγια», με: α)την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», των εκτάσεων σε όλο το μήκος και από τις δύο πλευρές της οδού Καρδίτσης, β)την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΣΤΟΑ», της έκτασης έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ904, γ)την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ», έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ1522, δ)τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ», σε όλο το πλάτος της οδού Καρδίτσης.(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 • 22. 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 • 23. Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2021 Δήμου Τρικκαίων. (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 • 24. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων 2018 – Β΄ Τρίμηνο. (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 • 25. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 • 26. Έγκριση διαγραφής τροφείων παιδιών των βρεφονηπιακών –παιδικών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων από χρηματικούς καταλόγους.
 • 27. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ «ΦΡΟΥΡΙΟ» και «ΟΜΟΝΟΙΑ» από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
 • 28. Τροποποίηση της αριθμ. 247/2018 Α.Δ.Σ «Έγκριση σύμβασης χρήσης συστήματος ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια Συναλλαγών των λογ/μων ειδικού σκοπού παγίων προκαταβολών τοπικών κοινοτήτων μέσω του παραπάνω Συστήματος».
 • 29. Έγκριση αποδοχής υπεισέλευσης στη μισθωτική σχέση του κ. Γάτσιου Γεωργίου του Φιλίππου, της συζύγου του κ.Γάτσιου Χρυσούλας του Στεφάνου , ως συμμισθωτές.
 • 30. Λύση μίσθωσης της Δημοτικής έκτασης εμβαδού 4.000,00m2 στη θέση ΄Σορβιές΄ της Τοπικής Κοινότητας Αγρελιάς του Δήμου Τρικκαίων .
 • 31. Επιστροφή ποσών που κατατέθηκαν ως εγγυήσεις για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά.
 • 32. Έγκριση επιστροφής ποσού 661,25€ στην εταιρεία Υιοί Αντωνίου Κίτσα ΕΕ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν .
 • 33. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Αγία Μονή Ι, λόγω της 160ης διορθωτικής πράξης Εφαρμογής και επαναβεβαίωση των οφειλών με βάση τους νέους πίνακες επιβολής.
 • 34. Διαγραφή οφειλών που αφορούν σε εισφορά σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Αριστερά της οδού Καλαμπάκας και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.
 • 35. Διαγραφή προσαυξήσεων για οφειλή που αφορά σε εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Γέφυρα Πάσχου ΙΙ, λόγω μη επίδοσης της  ατομικής ειδοποίησης  και επαναβεβαίωση της οφειλής με βάση τον  νέο πίνακα επιβολής εισφοράς σε χρήμα.
 • 36. Λήψη απόφασης διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. και του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων για τα έτη 2010 – 2011 και 2012, τη διαγραφή αυτών και των οφειλόμενων ποσών τους από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης και την επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο  – οδηγό οφειλέτη
 • 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης
 • 38. Υποβολή αίτησης για την χορήγηση άδειας και λειτουργίας στον ΣΤ΄ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ του Δήμου Τρικκαίων.
 • 39. Έγκριση διαγραφής λόγω λήξης του σχολικού έτους 2017-2018 την 31-7-2018, ωφελούμενων παιδιών με πληρωμή τροφείων και ενταγμένων στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018» από τις δομές του Δήμου: Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄, Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου »  Α’  και Β΄ Βάρδια και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α’  και Β΄ Βάρδια.
 • 40. Ορισμός υπολόγου για την κίνηση του λογαριασμού της Τράπεζας της Ελλάδας για την Πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»-Κ.Σ Π.Ε ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 • Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου
 • 41. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών μηνός Ιουλίου
 • 42. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών για τη Δ/νση Επιχειρησιακού Έργου.
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού
 • 43. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση του 5ου  Διεθνούς Εθνολογικού Συνεδρίου και του  5ου Καραγκούνικου Ανταμώματος  σε   συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με την Αμφικτιονία  των Θεσσαλών Καραγκούνηδων στις 6,7,8 και 9 Σεπτεμβρίου 2018  στα Μεγάλα Καλύβια Τρικάλων
 • Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας
 • 44. Περιορισμοί βοσκής
 • 45. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
 • Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων
 • 46. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση εκδήλωσης”Εγκαινίων Παιδικής Χαράς και για παιδιά ΑΜΕΑ”, επί της οδού Ραδινού, τον Σεπτέμβριο στην πόλη μας .
 • 47. Έγκριση προγραμματισμού δράσεων-εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2018 και αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
 • Γενικά
 • 48. Συζήτηση & Λήψη Απόφασης για την Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Τρικκαίων, της e-Trikala A.E. και του Αμερικάνικου Κολλεγίου Θεσσαλονίκης – American College of Thessaloniki
 • 49. Συγκρότηση Επιτροπής γνωμοδότησης αναφορικά με τα του Σωφρονιστικού Καταστήματος Τρικάλων.
 • 50. Έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής για τη συμμετοχή της e-Trikala στο Πρόγραμμα “Ενσωμάτωση αυτόματων οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό AVINT”.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ