Δήμος Τρικκαίων

1η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

23/5/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων  στις   23 /5/2018, ημέρα  Τετάρτη   & ώρα  20:00  για συζήτηση &  λήψη απόφασης στο κατωτέρω  θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76  του Ν. 3852/2010 :

1 .   Συμμετοχή στη Διαβούλευση σχεδιασμού της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής   Ανάπτυξης του Δήμου Τρικκαίων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ