Δήμος Τρικκαίων

1η/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

18:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου13/2/2020

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων  στις 13/2/2020, ημέρα Πέμπτη  & ώρα  18:30  για συζήτηση & λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78  του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης» & του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής  :

1 .  Εκλογή   μελών   Προεδρείου  Δημοτικής  Επιτροπής  Διαβούλευσης  και  συγκρότηση  αυτού σε Σώμα .

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ.

 

ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ