Δήμος Τρικκαίων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου22/1/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 22/1/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Αποδοχή ποσού 54.640,00 € και κατανομή ποσού 54.558,04 €, για την συμπληρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα δαπανών θέρμανσης των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων
 2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή της Δημοτικής Χορωδίας Τρικάλων στην εκδήλωση «Μουσικές του Κόσμου» που διοργανώνει η χορωδία «ΣΙΜΥΛΙΣ» στη Λάρισα  στις 27 Ιανουαρίου 2019
 3. Έγκριση της συνδιοργάνωσης του Περιφερειακού Διαγωνισμού Εκπαιδευτικής Ρομποτικής της WRO Ηellas στα Τρίκαλα, την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Συζήτηση & Λήψη Απόφασης για την Υπογραφή ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 3. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΝΗΣΙΔΑ – ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΛΕΙΔΩΝΟΠΟΥΛΟΥ»
 4. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Α’ και Β’ ΤΟΜΕΑ 2018 – 2019»
 5. Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Α’ και Β’ Τομέα 2018-2019»
 6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 7. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓ.ΜΟΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ Χ.Θ.3+286,16»
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ»
 10. Λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου Τρικκαίων στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2017», του Πράσινου Ταμείου με κωδικό «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ – 2017», για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 11. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ Τ.Κ.ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ»
 12. Λήψη απόφασης περί αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Τρικκαίων στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» (πρόσκληση IVμε αρ. πρωτ. 2225/14-1-2019) με την κατάθεση προς χρηματοδότηση πρότασης Π/Υ 200.000€ με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση πισίνας και κτηρίων στο πάρκο Αγίου Γεωργίου Δήμου Τρικκαίων»
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης, για καταπάτηση τμήματος του υπ’ αριθμ. 26 τεμαχίου (χέρσο), του αναδασμού αγροκτήματος Ριζώματος, έτους 1979, με αυθαίρετη περίφραξη
 2. Επικαιροποίηση και τροποποίηση της αριθ. 163/1999 Α.Δ.Σ., με θέμα “Έγκριση συμβιβαστικής αποζημίωσης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, στις ιδιοκτησίας Ευάγγελου Μήτσιου και Ελευθέριου Μήτσιου, στον συνοικισμό Πύργου”.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών
 2. Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων, για τη στελέχωση του προγράμματος “Βοήθεια στο σπίτι” με μόνιμο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212/18-12-2018)”.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Χαρακτηρισμός κωδικών ως δεκτικών εκδόσεως ενταλμάτων προπληρωμής
 2. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων για δικαιούχους χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Δήμου Τρικκαίων οικον. έτους 2019
 3. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου
 4. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών (2018).
 5. Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος υλοτόμησης και απολήψεως του λήμματος της συστάδας 10Γ του δημοτικού – διακατεχόμενου δάσους Αγρελιάς – Κουμαριάς του Δήμου Τρικκαίων
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής επιτροπής)
 2. Τροποποίηση σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα VI (Στρατώνες) του Δήμου Τρικκαίων – τμήμα «Γέφυρα Πάσχου ΙΙ», με : α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», επί της οδού Καρδίτσης, β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ», έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ1522, γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 3. Τροποποίηση σχεδίου πόλης, στην πολεοδομική ενότητα V «Σαράγια», με: α) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», επί της οδού Καρδίτσης, β) την κατάργηση του χαρακτηρισμού «ΣΤΟΑ», έμπροσθεν του Ο.Τ. Γ904, γ) τον χαρακτηρισμό όλων των ανωτέρω ως «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΣ».(απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση (3η Εισήγησης) διαγραφής ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2018-2019.
 2. Έγκριση (4η Εισήγησης) εγγραφών ωφελούμενων παιδιών στους Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς -Παιδικούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων περιόδου 2018-2019.
 3. Διαγραφή ποσών τροφείων, ωφελούμενων παιδιών των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων για το σχολικό έτος 2018-2019
 4. Λήψη απόφασης για απαλλαγή των γονέων από την υποχρέωση καταβολής της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) για την φιλοξενία των παιδιών τους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων κατά το σχολικό έτος 2018-2019
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανανέωσης συνδρομής εφημερίδων για το έτος 2019
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Αντικατάσταση και ορισμός μελών Δ.Σ. της Αστικής Ανάπτυξης Τρικάλων
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών μηνός Δεκεμβρίου

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ