Δήμος Τρικκαίων

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

14:30Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου11/12/2019

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι απαιτείται η άμεση λήψη απόφασης προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία κατανομής των ποσών, ώστε να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 11/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.67 παρ.5 του Ν.3852/2010

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
  1. 1. Αποδοχή ποσού 291.700,00€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων- Δ’ Κατανομή ποσού έτους 2019

 

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ