Δήμος Τρικκαίων

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου10/9/2020

Καλείστε να προσέλθετε στη δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (μέτρα αποφυγής της διάδοσης του Κορωναϊού Covid 19), των υπ’ αρίθ. 18318/13-3-2020 και 40/20930/31-3-2020 εγκυκλίων του Υπ. Εσωτερικών, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων στις 10/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης που βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Ριζώματος, για κτηνοτροφική εγκατάσταση.
 2. Απευθείας εκμίσθωση τμήματος δημοτικής έκτασης η οποία βρίσκεται στο λόφο Τρίκορφο, με ονομασία ΣΠΑΘΑΔΕΣ-Χ4631 στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ριζώματος του Δήμου Τρικκαίων στην εταιρεία COSMOTE ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε για εγκατάσταση σταθμού βάσης (σ/β) κινητής τηλεφωνίας.
 3. Λήψη απόφασης περί τέλεσης ή μη της Εμποροπανήγυρης (Τρικαλινό παζάρι) του Δήμου Τρικκαίων για το έτος 2020.
 4. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου. (Αντώνιος Αγγελόπουλος)
 5. Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου (Kαπρίτσας Αριστείδης)
 6. Τροποποίηση της υπ αριθμ. 586/2019 Α.Δ.Σ κατανομής ποσού από θεομηνίες.
 7. ‘Εγκριση μεταβίβασης μισθωτικής σχέσης από την εταιρεία ΜΠΙΖΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ–ΥΙΟΙ Ο.Ε που είναι μισθώτρια των δημοτικών καταστημάτων Κ25 και Κ26 στη δημοτική αγορά στην εταιρεία Κ.ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
 8. Αποδοχή της ετήσιας εισφοράς στην ΠΑΔΥΘ ΑΕ (Φο.Δ.Σ.Α) που αναλογεί στο Δήμο Τρικκαίων για το έτος 2021 και του κόστους αποκομιδής ανακυκλώσιμων Υλικών συσκευασίας
 • Γενικά
 1. Έγκριση της αριθμ. 22/2020 απόφασης Κοινότητας Πρίνου με θέμα «Πρόωρη λύση της μίσθωσης των δημοτικών σχολικών αγροτεμαχίων 25 & 43 αγροκτήματος Πρίνου θέση πετρομάγουλα και εκ νέου εκμίσθωσης αυτών»
 2. “Έγκριση Πρότασης Αξιοποίησης έκτασης του πρώην Στρατοπέδου “ΠΟΥΛΙΟΥ” με αντιπαροχή (καταβολή μισθώματος)”
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. Έγκριση της αριθμ. 6/2020 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Τρικκαίων, με θέμα: «Καθορισμός χρήσης της αίθουσας με αριθμό 2, του πρώην Δημοτικού Σχολείου Αγ. Κυριακής, ως εντευκτήριο νέων της Κοινότητας Αγ. Κυριακής».
 2. «Προσωρινή δωρεάν παραχώρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του πρώην Νηπιαγωγείου Χρυσαυγής του Δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΠΥ Τρικάλων».
 3. «Παραχώρηση χρήσης δύο (2) αιθουσών του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μεγάρχης, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νεολαίας Μεγάρχης, για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου».
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση συναίνεσης του Δήμου Τρικκαίων για τη μεταφορά του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
 2. «Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων & Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2020»
 3. Ορισμός επιτροπής επιτόπιας εξέτασης και διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο Δήμο Τρικκαίων» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 006118242».
 4. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά το έργο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ» (Κ.Α. 64-7326.0009), στο πλαίσιο της κατασκευής έργων υποδομής στους οικισμούς «Κηπάκι» και Πύργος του Δήμου Τρικκαίων όπου διαβιούν Ρομά με κωδικό Έργου: 2018ΣΕ05500041 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018-ΣΑΕ 055)
 5. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων όσον αφορά τα έργα: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (Κ.Α. 64-7326.0007), « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ» (Κ.Α. 64-7326.0005) και «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΚΗΠΑΚΙ» (Κ.Α. 64-7326.0003) στο πλαίσιο της κατασκευής έργων υποδομής στους οικισμούς «Κηπάκι» και Πύργος του Δήμου Τρικκαίων όπου διαβιούν Ρομά με κωδικό Έργου: 2018ΣΕ05500041 (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018-ΣΑΕ 055)
 6. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργo: «Ενεργειακή αναβάθμιση 5ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων» (Κ.Α. 64-7321.0007), με Κωδικό Πράξης ΣΑ 2019ΕΠ00610048 ,από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
 7. Ορισμός υπόλογου Δήμου Τρικκαίων και υπεύθυνου διαχείρισης του τραπεζικού λογαριασμού, για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων, όσον αφορά τo έργo: «Εργασίες Εναρμόνισης Λειτουργούντων Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Τρικκαίων στην κείμενη νομοθεσία» (Κ.Α. 64-7321.0005), με Κωδικό Πράξης ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 ,από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών».
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων, για το σχολικό έτος 2020-2021.
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. «Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων».
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Ριζαριό (αριθμ. 147/2020 ΑΔΣ).
 2. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Γαρδικάκι» (αριθμ. 148/2020 ΑΔΣ).
 3. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Μπάρα (αριθμ. 149/2020 ΑΔΣ).
 4. Οριστική λήψη απόφασης περί ονοματοθεσίας οδού στην περιοχή Καρυές (αριθμ. 150/2020 ΑΔΣ).
 5. Μετεγκατάσταση και Αύξηση της Δυναμικότητας του ΚΔΑΠ “Ο ΣΤΑΘΜΟΣ”. Ίδρυση και λειτουργία ενός νέου Βρεφικού Σταθμού (αριθμ. 1/2020 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής).
 6. Έγκριση της αριθμ. 382/2020 απόφασης της Οικονομικής επιτροπής με θέμα: “Τριμηναία Έκθεση Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Τρικκαίων Οικονομικού Έτους 2020-Β΄Τρίμηνο”.
 7. Τροποποίηση της αριθ. 198/2020 Α.Δ.Σ «Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (419-2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).»
 8. Έγκριση της αριθμ. 69/2020 απόφασης της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ με θέμα: Κανονισμός Λειτουργίας Προσωρινής Λαϊκής Αγοράς Δευτέρας του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το Νόμο 4497/2017 (ΦΕΚ Τ.Α΄ 171/13-11-2017) άρθρο 29, άρθ. 3 και άρθ. 31″
 9. Έγκριση της αριθμ. 70/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΡΙΤΗΣ, ΠΕΜΠΤΗΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4497/2017 (ΦΕΚ Τ.Α΄ 171/13-11-2017) ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ.3 ΚΑΙ ΑΡΘ.31″
 10. Έγκριση της αριθμ. 71/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Έγκριση παρακράτησης οικοπέδων ως τράπεζα γης, από την ιδιοκτησία Καλόγηρου Βασιλείου, Καλόγηρου Κων/νου, Καλογήρου Αναστασίας, Καλόγηρου Δημητρίου, Καλογήρου Βασιλικής, στην περιοχή “Αριστερά Οδού Καλαμπάκας”
 11. Έγκριση της αριθμ. 72/2020 απόφασης της ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Συμβιβαστική αποζημίωση του Δήμου Τρικκαίων για Προσκύρωση Δημοτικής έκτασης στην ιδιοκτησία Πολύζου Ασπασία, στην περιοχή “Δεξιά οδού Καλαμπάκας”
 12. Έγκριση της αριθμ. 83/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Γνωμοδότηση για την δημιουργία πάρκου αναψυχής και εκτόνωσης σκύλων”.
 • Δ/νση Πολεοδομίας
 1. Καταρχήν λήψη απόφασης ως προς το αίτημα του ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τμήματος δημοτικής έκτασης, με αριθμό 770, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια Διαλεκτού, Δήμου Τρικκαίων με σκοπό την ίδρυση και κατασκευή εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων.
 2. Κατ’ αρχήν λήψη απόφασης ως προς το αίτημα του ΤΟΕΒ ΦΩΤΑΔΑΣ για δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, τμήματος δημοτικής έκτασης, με αριθμό 153, η οποία βρίσκεται στην κτηματική περιφέρεια ΦΩΤΑΔΑΣ, Δήμου Τρικκαίων.
 3. Επικαιροποίηση της αριθ. 526/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με τη διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου που αφορούν σε προσκύρωση δημ. έκτασης σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. Έγκριση Τοπικού Στρατηγικού Σχεδίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων.
 2. Xορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε πληγέντα από πυρκαγιά πολίτη.
 3. Αποδοχή ένταξης της Πράξης με τίτλο «Λειτουργία Ανοιχτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων στα Τρίκαλα» με Κωδικό ΟΠΣ 5063594 στο Ε.Π. «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020».
 4. Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Κ.Ε.Δ.Ε. και Δήμου Τρικκαίων με θέμα: «Συνεργασία και συντονισμός ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της από 11/06/2020 δωρεάς του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου (Ι.Σ.Ν) προς την Κ.Ε.Δ.Ε. με δικαιούχους τους Δήμους και τα Κοινωνικά Παντοπωλεία αυτών συνολικού ποσού 1.478.300 ευρώ για την ενίσχυση ευπαθών κοινωνικών ομάδων που επλήγησαν από τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
 5. Λήψη απόφασης περί θεμάτων Εναρμόνισης: 1) Της αποδοχής από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ των όρων του Προγράμματος στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021, 2) Της προθεσμίας και διαδικασία υποβολής αιτήσεων δικαιούχων voucher 3) Του καθορισμού κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, 4) έγκριση των προσφερόμενων θέσεων στην ΕΕΤΑΑ 5) Της παροχής εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, 6) Ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτή αυτού για την επικοινωνία του Δήμου Τρικκαίων με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. Έγκριση της αριθ.116/2020 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α Τρικάλων με θέμα: “Καταβολή περιβαλλοντολογικού κόστους και του Κόστους Πόρου του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL08), ανά κυβικό μέτρο και ανά χρήση ύδατος για το έτος 2019”

 

 

 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

  

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Β. ΜΠΡΟΥΖΟΥΚΗ