Δήμος Τρικκαίων

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου18/9/2018

Καλείστε να προσέλθετε σε Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τρικκαίων στις 18/9/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 • Γενικά
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης έκτασης στο Δήμο Τρικκαίων για τη στέγαση δομής Α.Μ.Ε.Α.
 • Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 1. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 • Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
 1. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, ΜΕΓ.ΚΑΛΥΒΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής της Υπηρεσίας: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΣΙΜΗΔΟΥ
 3. Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)».
 4. Έγκριση της με αρ. 53/2018 μελέτης για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» Π.Υ 868.000,00€   καθώς και  των ΣΑΥ και ΦΑΥ που τη συνοδεύουν, με σκοπό την χρηματοδότησή του εν λόγω έργου  από το πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών (πρόσκληση ΙV με αριθμ. πρωτ. 40411 / 02–08–2018 και ΑΔΑ: 67ΛH465ΧΘ7–6TΙ)
 5. 7. Έγκριση ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 2018-2019».
 6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  (Τμήμα Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων)  του  Δήμου  Τρικκαίων.
 • Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
 1. Διαγραφή ποσού από τον Ξάνθη Θεόδωρο του Χρήστου ως λανθασμένη χρέωση και επαναβεβαίωση οφειλής επί το ορθό.
 2. 10. Έγκριση διαγραφής τροφείων παιδιών των βρεφονηπιακών – παιδικών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων από χρηματικούς καταλόγους.
 3. 11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 4. 12. Έγκριση επιβολής προστίμου υπαίθριας διαφήμισης.
 • Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας
 1. 13. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων
 2. 14. «Ορισμός Υπεύθυνου Υλοποίησης για το πρόγραμμα ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ».
 3. 15. «Εξειδίκευση πίστωσης για έντυπα δημοσιότητας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Τρικκαίων».
 4. 16. Εξειδίκευση πίστωσης για την ημερίδα του Δήμου Τρικκαίων και του κτηνιατρικού συλλόγου Τρικάλων για την κακοποίηση των ζώων νομοθεσία – κτηνιατροδικαστική διάγνωση.
 5. 17. Έγκριση μίσθωσης χώρου για χρήση καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 6. 18. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση δωρεάν χοροεσπερίδας των μελών των ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων για την «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018»..
 • Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού & Αθλητισμού
 1. 19. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση συναυλίας με τη συμφωνική ορχήστρα Λάρισας και τη χορωδία της σχολής της Βαυαρίας «Berufsfachschule fur music Bad Koenigshofen» σε συνδιοργάνωση του Δήμου Τρικκαίων με το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 στην αίθουσα «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΒΡΑΚΟΣ» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ».
 2. 20. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση δύο (2) ατόμων στην πόλη Mouans-Sartoux της Γαλλίας στις 24 έως 27 Σεπτεμβρίου Αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη 1η Διακρατική Συνάντηση του Δικτύου Μεταφοράς Τεχνογνωσίας & Καλών Πρακτικών Bio Canteens
 3. 21. Έγκριση χορήγησης – ανανέωσης Υποτροφιών του Δημοτικού Ωδείου  για το σχολικό έτος  2018-2019
 4. 22. Παραχώρηση χρήσης πίστας προπόνησης της τοπικής κοινότητας Ριζώματος Τρικάλων , στη Μοτολέσχη Τρικάλων (ΜΟ.ΛΕ.Τ.)
 • Δ/νσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Αγρ. Ανάπτυξης
 1. 23. Λήψη απόφασης σχετικά με την διάθεση ξυλείας από έκτακτη κάρπωση
 2. 24. Παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου ώστε να συμπεριληφθούν και οι Δημοτικές εκτάσεις στη σύνταξη μελέτης του Δασαρχείου Τρικάλων για τη λήψη κατασταλτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου.
 • Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)
 1. 25. Τροποποίηση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018.(απόφαση Οικ. επιτροπής)
 2. 26. Έγκριση μετατόπισης, της υφισταμένης επί της οδού Ζάππα, θέστης στάθμευσης γενικής χρήσης για ΑμΕΑ μετά της τροποποίησης της αντίστοιχης 195/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων και καθορισμός νέας θέσης επί της οδού 28ης Οκτωβρίου (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 3. 27. Έγκριση καθορισμού μίας (1) ιδιωτικής θέσης στάθμευσης για Α.μ.Ε.Α. επί της δημοτικής οδού, Δεληγιώργη, του Δήμου Τρικκαίων (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 4. 28. Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση δομικών κατασκευών σταθμού κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.(κωδικός θέσης EAST/R 1213090) (απόφαση ΕΠΟΙΖΩ)
 5. 29. Διατήρηση ή κατάργηση του περιπτέρου της Παπαχρήστου Βάϊας (Καρδίτσης-Γεν.Νοσοκ.)» 115/2018 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ (εξ’ αναβολής).
 • Νομικά Πρόσωπα – Επιχειρήσεις – Εταιρίες
 1. 30. Αποδοχή ποσού 305.980,00€ και κατανομή ποσού 305.521,03€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων – Γ΄ Κατανομή 2018
 2. 31. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. της Αστικής Ανάπτυξης Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις γενικές συνελεύσεις της εταιρείας
 3. 32. Αντικατάσταση μελών στο Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΣΙΤΣΑΝΗ
 • Αυτοτελές Τμήμα smart city
 1. 33. Εξειδίκευση πίστωσης για την μετακίνηση τριών (3) ατόμων του Δήμου Τρικκαίων στην πόλη Τορίνο της Ιταλίας  από 1 έως 4 Οκτωβρίου έτους 2018. Αφορά τη συμμετοχή του Δήμου Τρικκαίων στη διακρατική συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III-URB INCLUSION που υλοποιεί το ευρωπαϊκό έργο με τίτλο: «Σχεδιάζοντας νέες λύσεις εφαρμογής για τη μείωση της φτώχειας στις υποβαθμισμένες αστικές περιοχές
 2. 34. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Ψηφιακού Ασκληπιείου-Πάρκου Ασκληπιού στο τοπικό πρόγραμμμα Leader

 

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

ΛΑΠΠΑΣ Ι. ΜΙΧΑΗΛ