Δήμος Τρικκαίων

21η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

20:00Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου22/8/2023

Καλείστε να συμμετάσχετε στην 21η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρικκαίων, που θα διεξαχθεί στις 22/08/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Τρικκαίων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 11 του Ν. 5043/2023 (ΦΕΚ 91/τ.Α΄/13-04-2023), για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

Θέμα 1ο: Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων 1ου εξαμήνου 2023 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τρικκαίων. (Η αριθ. 341/2023 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ